logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

SYSTEM WITKAC.PLWitkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

W Bydgoszczy, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego realizowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji WITKAC.


Elementy smart:
Kompetentni obywatele – system upraszcza procedurę przeprowadzania konkursów, realizacji i rozliczania zadań. Ponadto składającym oferty ogranicza się do minimum możliwość popełnienia błędów formalnych.

Strona internetowa PROJEKTU.