logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGORada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych, jej kadencja liczy 3 lata. RDPP wydaje uchwały opiniujące dotyczące m.in.: funkcjonowania organizacji pozarządowych,  projektów strategii rozwoju gminy, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Elementy smart:

Aktywni obywatele – Członkowie Rady czynnie współpracują z miastem w zakresie współpracy miasta z trzecim sektorem.
Link do strony RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.