logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA BYDGOSZCZY (MRMB)Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy jest podmiotem, mającym charakter konsultacyjny dla Rady Miasta. Składa się z 31 radnych, wybieranych spośród uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych. Funkcjonowanie MRMB oparte jest na statucie, który określa tryb wyboru jej członków i zasady działania.
Cele działalności MRMB:

  • upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,
  • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabiania umiejętności-podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
  • zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie młodzieżowych elit społecznych,
  • reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych,
  • aktywizacja samorządów uczniowskich,
  • działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
  • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Elementy smart:

Aktywni obywatele – członkami Młodzieżowej Rady Miasta są uczniowie z bydgoskich szkół, którzy mają możliwość przedstawiania problemów bydgoskiej młodzieży oraz reprezentowania interesów swoich szkolnych koleżanek i kolegów wobec Rady Miasta, prezydenta miasta oraz władz oświatowych.

Aktywni obywatele – Młodzieżowa Rada Miasta daje możliwość uczestnictwa w życiu publicznym oraz upowszechnia ideę samorządności wśród młodych ludzi.


Strona internetowa MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BYDGOSZCZY.
Facebook MRMB.