logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. KULTURYKomisja utworzona została z inicjatywy organizacji pozarządowych. Jest  organem o charakterze inicjatywnym i doradczym, złożonym z przedstawicieli bydgoskich artystów, twórców oraz animatorów. Komisja ma wpływ na realizację przez Miasto Bydgoszcz zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. Powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury stanowi realizację jednego z zadań określonych w „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026”.

Elementy smart:
Aktywni obywatele – Członkowie Rady czynnie współpracują z miastem w zakresie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Link do strony Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury