logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i WolontariatuBydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu powstało w celu stworzenia bydgoskim organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bydgoszczy przestrzeni do działania i rozwoju.

Centrum wyposażone jest w zasoby, z których organizacje mogą nieodpłatnie korzystać podczas realizacji swoich działań.

Elementy smart:
Aktywni obywatele
– BCOPiW ułatwia twórcze zaangażowanie mieszkańców w działalność prospołeczną, wspomagając jednocześnie działające na terenie miasta organizacje pozarządowe.

Strona internetowa BYDGOSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU.