logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKA RADA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIARady została powołana w celu monitorowania i analizowania zjawisk dyskryminacji, formułowania rekomendacji oraz spełniania funkcji edukacyjnych i promocyjnych idei oraz postaw równego traktowania. Zajmuje się także opiniowaniem projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy.

Elementy smart:
Aktywni obywatele – Członkowie Rady czynnie współpracują z miastem w zakresie  idei równego traktowania.

Strona internetowa BYDGOSKIEJ RADY DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA.