logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W dniu 7 listopada 2023 roku w Sali Sesyjnej Ratusza odbyło się XXVIII Forum Ochrony Środowiska. Wydarzenie od lat poświęcone jest zagadnieniom ochrony środowiska. W tym roku tematem przewodnim była woda w mieście. Forum odbyło się pod hasłem „Wszystko o wodzie w mieście” i uczestniczyło w nim 85 osób z 10 bydgoskich szkół ponadpodstawowych.Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz.Forum zostało podzielone na dwie części. Najpierw odbył się panel edukacyjny, w którym zaprezentowane zostały 4 wykłady tematyczne przygotowane przez specjalistów z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.Uczestnicy dowiedzieli się m. in.: skąd się bierze woda w bydgoskich kranach, jaka jest jej jakość, w jaki sposób zwiększyć retencję w mieście, czy grozi nam susza i jakie ptaki wodne można spotkać w Bydgoszczy.Drugą częścią  Forum był panel konkursowy, podczas którego uczniowie mogli wykazać się wiedzą zdobytą w czasie wykładów i wzięli udział w Quizie Wiedzy Ekologicznej przeprowadzonym z użyciem narzędzia internetowego KAHOOT.Najlepsze wyniki uzyskały:
Magdalena Wróblewska z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. dra Emila Warmińskiego i Marta Paciorek z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na podium znalazła się również Aleksandra Koralewska z VI LO.Najlepsza trójka oraz siedemnaścioro kolejnych uczestników otrzymało nagrody w postaci kart prezentowych o łącznej wartości 2650 zł.
W części konkursowej zaprezentowane zostały również mini projekty szkolne, które zostały zgłoszone przez zespoły z 6 placówek oświatowych i obrazowały koncepcje zagospodarowania wód opadowych w obrębie danej placówki. Najlepiej ocenione zostały projekty: Zespołu Szkół Budowlanych, I LO i VI LO.Ostatecznie jednak po zliczeniu punktów z Turnieju Wiedzy i mini projektów nagrodę główną o wartości 1500 zł otrzymało VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.Dziękujemy wszystkim prelegentom za interesujące wykłady, uczniom za uważność i zainteresowanie oraz za ducha sportowej rywalizacji, a nauczycielom za przygotowanie i zmotywowanie uczniów.
Do zobaczenia za rok!