logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Zimne Wody - Czersko PolskieOrgan uchwałodawczy Osiedla - Rada Osiedla Zimne Wody - Czersko Polskie

Kadencja: 2 grudnia 2015  – 2 grudnia 2019 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA ZIMNE WODY - CZERSKO POLSKIE

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Adam Holc

Telefon kontaktowy: 660-794-340

Adres siedziby: ul. Smoleńska 17A, 85-833 Bydgoszcz

Dyżur:  trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00 -19.00

 

Utworzenie Osiedla Zimne Wody – Czersko Polskie:

  • Uchwała Nr V/28/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 26 października 1994 r. w sprawie: utworzenia Osiedla Zimne Wody – Czersko Polskie jako jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Bydgoszczy.

 Granica Osiedla Zimne Wody – Czersko Polskie: 

  • Granica biegnie rzeką Brdą od wysokości ul. Planu 6-letniego w kierunku wschodnim do wysokości przecięcia ul.Toruńskiej przez linię tramwajową nr 6 i tą linią w kierunku południowym do ul. Nowotoruńskiej, a następnie wzdłuż tej ulicy i ul. Mokrej w kierunku zachodnim do ul. Planu 6- letniego i tą ulicą w kierunku  północnym do rzeki Brdy.

 Osiedle Zimne Wody – Czersko Polskie obejmuje następujące ulice:  

  • Budowlana, Buska, Chęcińska, Kielecka, Miechowska, Mokra, Nowotoruńska od ul. Aleje Planu 6-letniego  do ul. Hutniczej, Objazdowa, Olkuska, Pińczowska, Rolna, Równa, Smoleńska od nr 1 i od nr 2 do ul. Spadzistej, Sporna od ul. Toruńskiej do rzeki Brdy, Stopnicka, Strumykowa, Toruńska od nr 127 do nr 155 c i od nr 272 do nr 300, Zimna, Żurawia, Żwirowa.