logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Strefa aktywności umysłu czeka na czytelników
Biblioteka na Kapuściskach zyskała dostępną dla wszystkich nową przestrzeń zachęcającą do spędzania w niej wolnego czasu, nauki i prowadzenia nowych ciekawych zajęć. W poniedziałek (13 marca) planowane jest udostępnienie zmodernizowanej części biblioteki mieszkańcom. Zadanie do realizacji wybrano w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.


Biblioteka przy al. L. Kaczyńskiego 35 jest filią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W zmodernizowanym pomieszczeniu  powstała Strefa Aktywności Umysłu. Ma ona charakter pracowni dla działaczy społecznych, miejsca spotkań dla środowiska przedszkolnego, szkolnego, studenckiego i senioralnego. W trakcie modernizacji biblioteki wyposażono ją także w elementy umożliwiające odpoczynek i rekreację różnym grupom użytkowników. Projekt poprawia dostępność do literatury, nauki, informacji. Pomysł został  zgłoszony przez mieszkańców w ramach BBO. Zagłosowało na niego 200 bydgoszczan i trafił do realizacji.

Prac budowlane o wartości około 200 tysięcy złotych zakończyły się w lutym. W ich zakres wchodziły m.in.: nowa aranżacja wnętrz, utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana podłogi, malowanie ścian, montaż podwieszanego sufitu. Obecnie kompletowane jest jeszcze wyposażenie. Lokal zostanie udostępniony czytelnikom w poniedziałek (13 marca). Placówka zamierza jeszcze przygotować oficjalne otwarcie.

Zapraszamy na konsultacje

Przypominamy, że do 13 marca trwają  konsultacje dotyczące regulaminu  Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mają zasięg ogólnomiejski – mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Swoją opinią można wyrazić za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52 58 58 962.