logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz Miastem Muzyki – świętujemy podwójny jubileusz
W tym roku świętujemy 20-lecie programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO oraz 10-lecia polskiej obecności w Sieci. Z tej okazji w dniach 14-15 maja br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku odbywa się konferencja zorganizowana z okazji 20-lecia istnienia programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Organizatorem jest Miasto Bydgoszcz i Polski Komitet ds. UNESCO.


Konferencja w Ostromecku to okazja do świętowania 20-lecia istnienia programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO ale też zaznaczenia 10-lecia polskiej obecności w Sieci. Jako pierwsze miasto dołączył do niej Kraków w 2013 roku z tytułem Miasta Literatury.  
Podbydgoskie Ostromecko nie jest przypadkową lokalizacją – w 2023 roku Bydgoszcz dołączyła do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki jako szóste polskie miasto zrzeszone w programie. Do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO należą także: Katowice – Miasto Muzyki (2015 r.), Łódź – Miasto Filmu (2017), Wrocław – Miasto Literatury (2019) i Gdynia – Miasto Filmu (2021). Sam kompleks pałacowo-parkowy jest częścią Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, instytucji, która jest operatorem programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO.

Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze i kluczowe dokumenty UNESCO: Deklaracja końcowa Światowej Konferencji UNESCO na temat polityk kulturalnych i zrównoważonego rozwoju – MONDIACULT 2022; dokument „UNESCO Framework on Culture and Arts Education” (przyjęty na Światowej Konferencji na temat edukacji kulturalnej i artystycznej w Abu Zabi w lutym 2024) oraz Zalecenie UNESCO w sprawie etyki sztucznej inteligencji (2021 r.). Przedstawione zostaną także zasady funkcjonowania Sieci UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem budowania synergii i współpracy między programami oraz sieciami.

Zaplanowano także prezentacje i panele dyskusyjne związane z profilami aktywności polskich miast zrzeszonych w Sieci (muzyka, film i literatura), omówienie wybranych projektów oraz dobrych praktyk w różnorodnych obszarach kreatywności miast.
W konferencji uczestniczyć będą m. in. przedstawiciele polskich miast zrzeszonych w Sieci, koordynatorzy miejskich programów UNESCO, przedstawiciele Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu miejskiego, dyrektorzy bydgoskich instytucji kultury, a także środowisko naukowe i kulturalne naszego miasta.
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Bydgoszcz oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO istnieje od 2004 roku. UNESCO przyznaje miastom ten prestiżowy tytuł w jednej z 7 dziedzin: literatura, muzyka, film, wzornictwo, sztuka mediów, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia. Obecnie Sieć zrzesza 350 miast z całego świata, w tym 6 polskich: Kraków (w dziedzinie literatury), Katowice (muzyka), Wrocław (literatura), Łódź (film), Gdynia (film) i Bydgoszcz (muzyka).
Celem programu jest rozwijanie współpracy i partnerstwa między miastami na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat roli kultury w niemal wszystkich dziedzinach życia społecznego. Miasta zrzeszone w Sieci realizują projekty rozwoju kulturalnego w oparciu o postanowienia Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, której celem jest przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców miast.