logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Przeczytana UKRAINA 2022 - Trzy dni z kulturą ukraińską

2022-06-17 17:00
2022-06-19 19:00
Miejskie Centrum Kultury
Spektakl
Miejskie Centrum Kultury

Informacje od Organizatora:
Przeczytana UKRAINA 2022 / Прочитана УКРАЇНА 2022
Trzy dni z kulturą ukraińską / Три дні з українською культурою
PL:
Rosyjska agresja na Ukrainę ma wiele zbrodniczych obliczy, ale jednym z najokrutniejszych jej przejawów jest atak na ukraińską kulturę (która – zdaniem kremlowskiego tyrana – w ogóle nie istnieje). Poznanie ukraińskiej kultury – języka, poezji, muzyki, filmu, tradycji – jest dostępnym każdemu wkładem w walkę o ukraińską wolność. Trzy dni z ukraińską kulturą w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy przedstawią (w oczywistym skrócie, ale bez nadmiernych uproszczeń) ważne zjawiska i oryginalnych twórców. Mamy nadzieję, że ten festiwal pozwoli Polakom poznać i polubić kulturę naszych sąsiadów, a dla przebywających w Bydgoszczy Ukraińców będzie okazją do spotkania bliskich im twórców oraz poznania Polaków zainteresowanych ich kulturą.
Wszystkie wydarzenia będą tłumaczone na język polski i ukraiński.
UKR:
Російська агресія проти України має багато потворних облич, але одним із найжорстокіших її проявів є напад на українську культуру (котрої, на думку кремлівського тирана, взагалі не існує). Знайомство з українською культурою – мовою, поезією, музикою, кінематографом, традиціями – це доступний кожному внесок у боротьбу за волю України. Три дні у товаристві української культури в Міському центрі культури в Бидгощі дозволять познайомитися (коротко, але без надмірних спрощень) з її важливими явищами та самобутніми митцями. Сподіваємося, що цей фестиваль дозволить полякам пізнати та полюбити культуру наших сусідів, а українцям, які перебувають у Бидгощі, дасть змогу зустрітися рідних митців та познайомитися з поляками, яких цікавить українська культура.
Усі заходи відбуватимуться з перекладом польською та українською мовами.
GOŚCIE / ГОСТІ:
KATERYNA BABKINA (1985), poetka, pisarka, dziennikarka, jeden z najbardziej znanych i cenionych głosów współczesnej literatury ukraińskiej. Jej utwory przekładane były na 12 języków (m.in. angielski, czeski, niemiecki, hiszpański), a w Polsce ukazały się trzy książki: „Szczęśliwi nadzy ludzie” (2017), „Sonia” (2018) oraz „Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek” (2020). Za tę ostatnią została uhonorowana Literacką Nagrodą Europy Środkowej „Angelus”.
КАТЕРИНА БАБКІНА (1985), поетеса, письменниця, журналістка, один із найвідоміших і найшанованіших голосів сучасної української літератури. Її твори перекладено 12 мовами (у тому числі англійською, чеською, німецькою, іспанською), а в Польщі видано три книги: «Щасливі голі люди» (2017), «Соня» (2018) і «Ніхто так не танцював, як мій дідусь» (2020). За останню вона була нагороджена Центральноєвропейською літературною премією «Ангелус».
MYCHAJŁO ILLIENKO (1947), aktor, scenarzysta i jeden z najbardziej znanych i cenionych ukraińskich reżyserów. Twórca, który nie rezygnując z autorskiego charakteru swoich filmów, potrafił stworzyć dzieła niezwykle popularne, wręcz hitowe, jak „Fuzhou” czy „Chrzczony ogniem”. W czasie festiwalu zaprezentujemy jego najnowszy obraz „Tołoka” („Толока”, 2020) – film oparty na wierszu Tarasa Szewczenki, który stanowi swoiste repetytorium z całej historii Ukrainy: od kozaczyzny, przez rewolucje, wojny i Wielki Głód, po katastrofę czarnobylską i współczesność.
МИХАЙЛО ІЛЛЄНКО (1947), актор, сценарист, один із найвідоміших і найшанованіших українських режисерів. Художник, який, не відмовляючись від самобутнього характеру своїх фільмів, зміг створити надзвичайно популярні стрічки, такі як «Фучжоу» чи «ТойХтоПройшовКрізьВогонь». Під час фестивалю ми представимо його останній фільм «Толока» (2020), створений за мотивами віршів Тараса Шевченка. Стрічка є своєрідним відображенням усієї історії України: від козацтва, крізь революції, війни та Голодомор, аж до Чорнобильської катастрофи і сьогодення.
ANETA KAMIŃSKA (1976), poetka (za książkę „Autoportret z martwą naturą” nominowana do Nagrody Nike) i tłumaczka. Jest bodaj najaktywniejszą w naszym kraju tłumaczką współczesnej poezji ukraińskiej. W jej opracowaniu i tłumaczeniu ukazało się kilka antologii poezji ukraińskiej: „Cząstki pomarańczy” (2011), „30 wierszy zza granicy” (2012), „Wschód–Zachód” (2015), a także tomy wierszy Nazara Honczara, Hałyny Tkaczuk, Chrystii Wenhryniuk, Borysa Humeniuka, Lubow Jakymczuk, Juliji Stachiwskiej, Wasyla Hołoborodki i Emmy Andijewskiej.
АНЕТА КАМІНСЬКА (1976), поетеса (за книгу «Autoportret z martwą naturą» номінована на премію Nike) та перекладачка. Вона є чи не найактивнішим перекладачем сучасної української поезії в Польщі. У її опрацюваннях та перекладах видано декілька антологій української поезії: «Апельсинові дольки» (2011), «30 віршів з-за кордону» (2012), «Схід-Захід» (2015), а також збірки віршів Назара Гончара, Галини Ткачук, Христі Венгринюк, Бориса Гуменюка, Любові Якимчук, Юлії Стахівської, Василя Голобородька та Емми Андієвської.
Projekt ZEMLA jest wyjątkowym połączeniem ukraińskiego etno oraz nowoczesnego i porywającego, elektronicznego brzmienia syntezatorów. Zespół powstał w roku 2021 z inicjatywy wokalistki Lesji Szulc oraz producenta muzycznego Toma Horna (producent muzyczny znany także jako klawiszowiec zespołu Strachy na Lachy). Pod koniec 2021 roku do zespołu dołączył grający na perkusji Przemek Zdunek (z The Cuts).
Lesja to artystka pochodząca z Ukrainy, która w swojej twórczości często wykorzystuje ukraińską piosenkę ludową. Wszystkie jej dotychczasowe projekty miały na celu promocję kultury ukraińskiej.
Проект ZEMLA – це унікальне поєднання українського фольку та сучасного, захоплюючого електронного звучання синтезаторів. Гурт був заснований у 2021 році за ініціативи співачки Лесі Шульц та музичного продюсера Тома Хорна (також відомого як клавішник гурту Strachy na Lachy). Наприкінці 2021 року до проекту приєднався перкусист Пшемек Здунек (з гурту The Cuts).
Леся – співачка родом з України, яка часто використовує у своїй творчості українські народні пісні. Усі її попередні проекти були спрямовані на популяризацію української культури.
„ŻYCIE NA WYPADEK WOJNY” to interdyscyplinarny projekt, który tworzą ukraińskie artystki zmuszone uciekać przed wojną. Wszystkie osiadły w regionie kujawsko-pomorskim, wszystkie chciały mówić. Ale jak mówić o wojnie, która wciąż trwa? Jak zapanować nad emocjami, zracjonalizować doświadczenie, którego zracjonalizować się nie da? Wraz z artystkami będziemy „uczyć się” podróżowania po nowej rzeczywistości, próbować wraz z nimi przetrwać, walczyć, chować się czy zdobywać nowe umiejętności. A wszystko to przetkane autentycznymi historiami zebranymi przez twórczynie w sieciach społecznościowych.
Spektakl jest koprodukcją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Teatru Polskiego w Bydgoszczy przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Tekst: Lena Laguszonkowa
Reżyseria: Ula Kijak
Współpraca scenograficzna i kostiumowa: Wojciech Faruga
Inspicjentka: Hanna Gruszczyńska
W projekcie biorą udział: Jewhenija Nepytaliuk (aktorka i wykładowczyni na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji), Żenia Doliak (aktorka Teatru im. Wasyla Wasylki w Odessie), Ołena Boryszpolec (pisarka i animatorka kultury), Justyna Mohytycz (artystka wizualna), Alona Karpenko (studentka Państwowej Akademii Kultury w Charkowie) i Jasia Sajenko (śpiewaczka, flecistka, improwizatorka).
«Життя на випадок війни» Цей проект, що поєднує кілька видів мистецтва, створений українськими мисткинями, змушеними тікати від війни. Усі вони затрималися в Куявсько-Поморському регіоні, усі хотіли розповісти про пережите. Але як говорити про війну, яка все ще триває? Як контролювати емоції, як раціоналізувати досвід, який неможливо раціоналізувати? Разом з мисткинями ми будемо вчитися подорожувати новою реальністю, намагатимемося вижити разом із ними, боротися, ховатися чи здобувати нові навички. І все це переплітатиметься з реальними історіями, які творці вистави зібрали у соцмережах.
Виставу створено Міжнародним театральним фестивалем «Контакт», Театром ім. Вілама Гожиці у Торуні та Польським театром у Бидгощі у співпраці з Міським центром культури у Бидгощі.
Текст: Лєна Лягушонкова
Режисер: Уля Кіяк
Декорації та костюми: Войцех Фаруга
Помічник режисера: Ханна Грущинська
У проекті беруть участь: Євгенія Непиталюк (акторка та викладачка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого), Женя Доляк (акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька), Олена Боришполець (письменниця та аніматорка культури), Юстина Могитич (художниця), Альона Карпенко (студентка Харківської державної академії культури) та Яся Саєнко (співачка, флейтистка, імпровізаторка).
PROGRAM:
17.06.2022, piątek:
17.30: Justyna Mohytycz – rysunki: wernisaż wystawy
18.00: Aneta Kamińska – nowa poezja ukraińska – prezentacje
19.00: Kateryna Babkina – spotkanie autorskie
20.00: pokaz filmów krótkometrażowych
18.06.2022, sobota:
17.00: Aneta Kamińska – nowa poezja ukraińska
18.00: Mychajło Illienko – spotkanie z reżyserem
19.00: pokaz filmu „Tołoka”
21.00: koncert zespołu ZEMLA
19.06.2022, niedziela:
18.00: „Życie na wypadek wojny” – spektakl (wstęp: 25 zł)
17.06.2022, п’ятниця:
17.30: Юстина Могитич – малюнки: відкриття виставки
18.00: Анета Камінська – нова українська поезія – презентації
19.00: Катерина Бабкіна – авторська зустріч
20.00: показ короткометражних фільмів
18.06.2022, субота:
17.00: Анета Камінська – нова українська поезія
18.00: Михайло Іллєнко – зустріч з режисером
19.00: показ фільму «Толока»
21.00: концерт гурту ZEMLA
19.06.2022, неділя:
18.00: «Життя на випадок війни» – вистава (вхід: 25 zł)

______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl