logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Konferencja - I Bydgoskie Spotkania Filozoficzne

2020-10-09 10:00
2020-10-10 14:00
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Konferencja
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Filozofii mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w "I Bydgoskich Spotkaniach Filozoficznych", które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja ma charakter przeglądowy. Planowane są trzy bloki tematyczne:
- Metafizyki i ontologii
- Epistemologii, filozofii języka i umysłu
- Etyki i filozofii praktycznej
Czas każdego z wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut. Organizator przewidział także 10 minut na dyskusję po każdym wystąpieniu.
Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów oraz młodych naukowców. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (który nie powinien przekraczać 1800 znaków) przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: bydgoskiespotkaniafilozoficzne@gmail.com do 1 marca 2020 roku. Opłata konferencyjna w kwocie 70zł służy pokryciu kosztów zestawu konferencyjnego, przerw kawowych oraz cateringu. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta bankowego oraz terminu wpłaty będziemy przekazywać po zaakceptowaniu abstraktu.
Po konferencji planujemy publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych (po przejściu standardowej procedury recenzyjnej) w specjalnym wydaniu czasopisma "Piąte piętro".
Komitet organizacyjny:
- dr hab. Maciej Chlewicki prof. UKW
- mgr Jacek Pękacz
- lic. Adam Skowron
- lic. Antoni Torzewski
Rada naukowa:
- prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
- dr hab. Wojciech Torzewski prof. UKW
- dr hab. Jarosław Jakubowski

______________________
Kalendarz wydarzeń  odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).   
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl