logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Znamy gospodarza Centrum Kreatywności na Starym Mieście
Rozstrzygnęliśmy konkurs na Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście. Rekomendację komisji konkursowej uzyskała oferta Stowarzyszenia Kreaktywna Bydgoszcz. Nowy operator zacznie działać w lokalu przy ul. Jezuickiej w najbliższych tygodniach.


Celem konkursu było wyłonienie Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście, który będzie zarządzał lokalem przy ul. Jezuickiej 20-22 w Bydgoszczy i prowadził w nim działania z sektora przemysłów kulturowo-kreatywnych, związanych z rzemiosłem oraz wspierających aktywność rzemieślniczo-biznesową w Bydgoszczy. Projekt dotyczy innowacyjnych sposobów zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez wykorzystanie potencjału kreatywnych młodych ludzi w celu aktywizacji opuszczonych budynków w centrum miasta. W latach 2018-2020 przeprowadziliśmy pilotażowe działanie „Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście”, operatorem Centrum Kreatywności było Stowarzyszenie Pracownia z Bydgoszczy.

W konkursie oferty składać mogły podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych (np. fundacje, stowarzyszenia).
 - Chcemy przywrócić dawne rzemiosła, związane z dawną i tą mniej dawną historią naszego miasta. Będziemy otwarci na ludzi, którzy mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Planujemy przywrócić bydgoskie tradycje rzemieślnicze. Na ulicy Jezuickiej spotykać się będą ludzie dzielący się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami. To miejsce ma łączyć ludzi przy stole z rzemiosłem. Będziemy chcieli wykorzystać potencjał bydgoskich szkół technicznych i branżowych, a także wyższych, jak chociażby Wydziału Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej - mówi Daria Kieraszewicz, ze Stowarzyszenia Kreaktywna Bydgoszcz.
Do zadań operatora będzie należało m.in. stała oferta warsztatów rzemieślniczych dla mieszkańców, współpraca z lokalnymi twórcami, rzemieślnikami, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, organizacja wydarzeń promujących bydgoskich twórców, promocja miejsca.
- Zapraszamy już podczas trwania Jarmarku Bydgoskiego, na spotkanie przy herbacie, by porozmawiać o pomysłach i planach. Na pewno przed świętami zorganizujemy warsztaty rękodzieła świątecznego - dodaje Daria Kieraszewicz.  

Warto wiedzieć:
Miasto Bydgoszcz w latach 2016 - 2019 realizowało międzynarodowy projekt o akronimie Forget Heritage pn. „Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”, który dotyczył poprawy zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego poprzez ich udostępnienie na rzecz działalności sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego. Projekt był realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu realizowano działanie pilotażowe pn. Młodzi rzemieślnicy na Starym mieście polegające na utworzeniu Centrum Kreatywności „Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście” przy ul. Jezuickiej 20-22. Operatorem Centrum było Stowarzyszenie Pracownia wyłonione w konkursie ofert. Celem pilotażu było m.in. przetestowanie współpracy  publiczno-prywatnej i zapisów Podręcznika Zarządzania, będącego jednym z rezultatów projektu. Następne dwa konkursy w tym przedmiocie nie doprowadziły do podpisania umowy z Operatorem.
W konkursie na „Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście”  wnioskodawcy proszeni są o przygotowanie oferty, która stanowi program merytoryczny działania. Obowiązkiem Operatora będzie zarządzanie lokalem do dnia 31 grudnia 2026 r. pod warunkiem kontynuacji założeń projektu Forget Heritage, czyli prowadzeniem działań związanych z branżą przemysłów kulturowo-kreatywnych, celem pobudzenia aktywności i potencjału tego sektora
w Bydgoszczy.