logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zmienia się ruch na bydgoskich ulicach. Pomogła obwodnica
Mimo większej liczby pojazdów ważnymi ulicami m.in. Wyszyńskiego i Jana Pawła II, którymi kiedyś biegły drogi krajowe 5 i 25, porusza się mniej aut. To przede wszystkim efekt oddania do użytku północno-zachodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S5. O tę inwestycję zabiegali między innymi prezydent Bydgoszczy, radni i mieszkańcy. Rośnie ruch na krajowych drogach zarówno w kierunku Torunia, jak i Szczecina. Bydgoszcz nadal zabiega, wspólnie z innymi samorządami, o przebudowę tej trasy na całym odcinku.


Generalny Pomiar Ruchu (GPR) przeprowadzany jest co 5 lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z ostatnich badań wynika, że na terenie województwa, w porównaniu z rokiem 2015, średni dobowy ruch pojazdów wzrósł aż o 17 proc.

Na terenie miasta zaszło też wiele istotnych zmian. Rośnie liczba pojazdów korzystających z dróg krajowych nr 10 i 80 co przekłada się na większą liczbę samochodów  na południowej obwodnicy miasta, ul. Nowotoruńskiej,  ul. Fordońskiej oraz ul. Grunwaldzkiej. Dlatego wspólnie z innymi samorządami nadal zabiegamy o jak najszybszą budowę drogi ekspresowej S10, także w kierunku Szczecina. To jeden z ważnych  elementów do  ograniczenia ruchu na osi wschód-zachód. Obecnie część kierowców podróżujących w kierunku Torunia ze względu na porównywalny czas przejazdu i bezpieczeństwo wybiera DK nr 80.

Natężenia ruchu na drogach krajowych wokół Bydgoszczy w latach 2015-2020

 • DK nr 10 Makowiska: 14949 -> 18746 pojazdów na dobę
 • DK nr 80 most Fordoński: 15500 -> 22497 pojazdów na dobę
 • DK nr 80 Pawłówek: 12408 -> 20543 pojazdów na dobę

Pozytywne  zmiany w związku z otwarciem obwodnicy odczuli natomiast kierowcy poruszający się po ulicach al. Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Nad Torem. W ubiegłym roku tranzyt na osiach Poznań-Gdańsk oraz Konin-Koszalin został skierowany na obwodnicę. Według danych z Generalnego Pomiaru Ruchu obwodnicą porusza się od 10 do 23 tysięcy pojazdów na dobę. Te dane są spójne z poglądowymi danymi z systemu ITS obsługiwanego przez ZDMiKP.

Natężenia ruchu w Bydgoszcz y w latach 2019-21 (przed i po otwarciu obwodnicy)

 • rondo gen. S. Maczka wlot od ul. Nad Torem:  11 404 -> 10 787 pojazdów na dobę
 • rondo Toruńskie wlot od strony Inowrocławia: 18 209 ->13 388 pojazdów na dobę
 • al. S. Wyszyńskiego / Kamienna wlot od strony Osielska: 12541->11425 pojazdów na dobę

Warto odnotować, że spadek na al. Jana Pawła II został odnotowany przy jednoczesnym zamknięciu mostu Uniwersyteckiego na czas niezbędnej naprawy. Po ponownym otwarciu tej arterii można spodziewać się kolejnych spadków natężeń ruchu m.in. na mostach Pomorskim i Bernardyńskim. W wielu miejscach w najbliższych latach ruch będzie rósł. Wynika to z coraz większej liczby samochodów. Obecnie w Bydgoszczy zarejestrowanych jest 286 tysięcy pojazdów. W ostatnich latach co roku przybywało kilka tysięcy samochodów. Nadal część mieszkańców Bydgoszczy przeprowadza się do okolicznych gmin i prawie każdego dnia dojeżdża do miasta korzystając z różnych środków transportu.

By jak najlepiej radzić sobie z tymi wyzwaniami mimo braku ustawy metropolitalnej współpracujemy w ramach stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz nad rozwiązaniami ułatwiającymi komunikację. Obecnie trwają między innymi prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

W przypadku nowych inwestycji na terenie miasta również dążymy do wzmacniania komunikacji publicznej i transportu rowerowego:

 • Na wielu ważnych ulicach wytyczyliśmy lub zbudowaliśmy buspasy (m.in. Wały Jagiellońskie, Kujawska, Bernardyńska, 3 Maja)
 • W ubiegłym roku uruchomiona została linia tramwajowa wzdłuż ul. Kujawskiej
 • Wdrożyliśmy system ITS, który skrócił czas przejazdu ważnymi korytarzami transportowymi
 • Rozpoczęliśmy wymianę taboru tramwajowego na nowoczesne niskopodłogowe składy (zakup 33 szt. niskopodłogowych, klimatyzowanych składów)
 • Stworzyliśmy nowe bezpośrednie połączenia ścisłego centrum z innymi osiedlami (m.in. Osową Górą, Nowym Fordonem, północną częścią Szwederowa)
 • Przebudowujemy infrastrukturę przystankową dostosowując ją do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Tworzymy system parkingów P+R z atrakcyjnymi taryfami przy jednoczesnym rozszerzeniu strefy płatnego parkowania
 • Budujemy spójną sieć dróg rowerowych w kolejności i parametrach skonsultowanych ze środowiskiem rowerzystów.