logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zlecamy modernizację ważnego wiaduktu
Ogłosiliśmy przetarg na modernizację zachodniego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go również do potrzeb pieszych i rowerzystów. To już kolejne prace budowlane w tym miejscu. Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta. Wiaduktom, od ubiegłego miesiąca, patronuje Jan Nowak-Jeziorański.


Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa odciążyła wówczas ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.  Dlatego obiekt  wschodni (od strony cmentarza), został przebudowany w latach 2019-2020. Teraz pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.

Przetarg ogłoszony

W poniedziałek (28 marca) drogowcy ogłosili przetarg na prace projektowe i budowlane. W zakres zadania wchodzi  optymalizacja dokumentacji, rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują cena, termin wytworzenia konstrukcji oraz długość gwarancji. Nowy obiekt będzie wyglądał identycznie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Pożądana długość gwarancji to 15 lat. Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około jednego roku.

Z myślą o pieszych i rowerzystach

Nowy wiadukt, podobnie jak sąsiedni, będzie miał najwyższą nośność, jaką przewidują aktualne normy budowlane dla obiektów inżynierskich. Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Funkcjonalnie należy się spodziewać „lustrzanego” układu w porównaniu do tego, który powstał razem z wiaduktem wschodnim. Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.

Znakomity patron

Decyzją radnych wiaduktom od ubiegłego miesiąca patronuje Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy. W ten symboliczny sposób Rada Miasta upamiętniła też 70. rocznicę uruchomienia pierwszej audycji Radia Wolna Europa, oddając cześć jej dyrektorowi.

Ważne liczby

  • Długość wiaduktu: 75m
  • Natężenia ruchu: ponad 15 tysięcy pojazdów na dobę
  • Oczekiwana gwarancja – 15 lat