logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zielone torowisko na Szwederowie – ruszamy z projektem
Szwederowo z centrum połączy zielone torowisko. Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Docelowo planowane jest wydłużenie torowiska aż do ronda Grunwaldzkiego. W ramach tego zadania planujemy też przebudowę pętli tramwajowej Las Gdański, przy której powstaną m.in. dodatkowe perony i ekologiczne wiaty z roślinami na dachach. Te rozwiązania wybraliśmy do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.


Ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową. Po analizie wielokryterialnej, której towarzyszyły konsultacje społeczne zadanie polegające na budowie torowiska w tej części miasta uznane zostało za jeden z priorytetów. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem.

 

Ruszamy z pierwszym etapem

 Ze względu na dużą skalę przedsięwzięcia realizować będziemy je etapami. W pierwszej kolejności przygotujemy dokumentację dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej (z wyprowadzeniem torów w kierunku ul. Pięknej). Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastruktura dla komunikacji publicznej, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji dla tego zadania. Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) zajmie wykonawcy około 20 miesięcy. W ramach zadania chcemy też zaprojektować przebudowę pętli tramwajowej w Myślęcinku przy ul. Rekreacyjnej. Tramwajową inwestycję wstępnie planujemy zrealizować po uzyskaniu funduszy europejskich na perspektywę 2021-27.

Przebudowa ul. Solskiego na Szwederowie

Ulica Solskiego w stanie istniejącym jest na części odcinka ulicą dwujezdniową, dwupasową, na części jednojezdniową. Tramwaje pojadą w pasie rozdzielającym jezdnie obsługujące przeciwne kierunki ruchu. Zależy nam, by było to pierwsze zielone torowisko w Bydgoszczy, na którym będzie mógł rosnąć trawnik lub rozchodniki. W ramach inwestycji powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe i tramwajowe dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastuktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy. Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej. Część terenu zajmują obecnie blaszane garaże. Rozwiązania związane z ta trasą oraz uwagi bydgoszczan podsumowaliśmy w tekście „ProjektujeMY nowe torowiska. Bydgoszczanie chcą rozwoju sieci tramwajowej”. Realizację inwestycji ułatwią tory wyprowadzone z ronda Kujawskiego w kierunku Szwederowa, które powstały wraz z rozbudową ulicy Kujawskiej.

Pętla Las Gdański z zielonymi wiatami

Rozbudowa sieci tramwajowej w Bydgoszczy wymaga też zmian na pętli w Lesie Gdańskim. Realizacja inwestycji usprawni ruch tramwajów poprzez wyposażenie pętli w dodatkowy  tor peronowy dla osób wysiadających oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów komunikacji zbiorowej. Zaprojektowane zostaną wiaty przystankowe zgodne ze standardami stosowanymi w Bydgoszczy. Projektanci, będą musieli uwzględnić w swoich opracowaniach zastosowanie zielonych wiat z wkomponowaną roślinnością. Planowane są też nowe ławki, ogrodzenia. Oba zadania mają uwzględniać liczne nasadzenia drzew i krzewów.

Postawiliśmy na tramwaje

W ciągu ostatniej dekady bydgoska sieć tramwajowa jest stale unowocześniana i rozbudowywana. Udało się zwiększyć długość torowisk z 28 do 41 kilometrów. Powstały nowe połączenia na dworzec, do Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. W budowie jest nowy most tramwajowy spinający ulice Toruńską z Fordońską.  W przyszłości planowane jest też połączenie Bielaw z rondem Fordońskim oraz pętli przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską. W ostatnich latach udało się również wymienić dużą część taboru. Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 nowoczesnych składów z Pesy. Zamówiliśmy kolejne 10 sztuk.