logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zieleń, rekreacja i bezpieczeństwo na Szwederowie
Na Szwederowie wznowione zostały prace przy rewitalizacji skweru Tadeusza Nowakowskiego. Mieszkańcy wybrali kolejne pomysły, które zrealizujemy na Szwederowie w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Wśród zwycięskich zadań znalazła się budowa siłowni plenerowej i zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Bielickiej z Brzozową.


Po zimowej przerwie, wznowione zostały prace rewitalizacyjne skweru Tadeusza Nowakowskiego na Szwederowie. Dzięki niemu plac u zbiegu ulic I. Skorupki i Orlej odzyskuje historyczny wygląd z okresu XX-lecia międzywojennego, przy dawnej łaźni miejskiej Zadanie realizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Układane są nowe alejki, a przy ich budowie używane są estetyczne kamienne materiały. Wykorzystana do tego jest szaro-czarna kostka granitowa. Wcześniej przeprowadzono też szereg zabiegów konserwatorskich przy istniejących murkach dzielących skwer na tarasy. Odzyskają one ozdobne kule. Zakres robót obejmuje też przebudowę schodów prowadzących na tarasy, montaż nowych estetycznych ławek i koszy na odpady. Skwer poza tym zostanie obsadzony nowymi roślinami. Obecny etap prac kosztuje 380 tysięcy złotych.

Pod koniec zeszłego roku mieszkańcy wybrali kolejne projekty, które zostaną zrealizowane na Szwederowie. Najwięcej głosów zdobył pomysł budowy siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 63. Przy ul. Goszczyńskiego znajduje się kompleks sportowy, a urządzenia mają być jego uzupełnieniem. Koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na 100 tys. zł.
Drugim zwycięskim zadaniem jest przebudowa skrzyżowania ulicy Bielickiej z Brzozową. Budowa sygnalizacji świetlnej lub wybudowanie ronda w tym miejscu ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Na ten projekt wskazało 183 mieszkańców.