logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zebra na ul. Fordońskiej ze światłami
Po doświetleniu przejść dla pieszych na ul. Fordońskiej wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnych zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Trwa przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej przy zakładach zbożowych. Przygotowywana zostanie też dokumentacja do budowy drogi rowerowej od ul. Kaplicznej do Starego Fordonu.


Nowe światła umożliwią bezpieczne przekraczanie ruchliwych jezdni na wysokości zakładów zbożowych. Sygnalizacja świetlna będzie uruchamiana przez pieszych za pomocą odpowiednich detektorów. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 3 miesięcy. Wcześniej przejście zostało doświetlone i wyposażone w tak zwane kocie oczka.

Z policyjnych raportów wynika, że Fordońska to jedna z ulic, gdzie kierowcy często nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Jednocześnie z wnioskami o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu występowali mieszkańcy osiedli  Brdyujście i Stary Fordon. Rozwiązanie zostało też pozytywnie zaopiniowane przez zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy.

W tym roku planowane jest również zlecenie prac projektowych niezbędnych do budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej od Kaplicznej do Starego Fordonu. W uzgodnieniu z zespołem ds. polityki rowerowej wybrany został wariant z kładką nad torami magistrali węglowej. Wcześniej analizowane było wytyczenie trasy z wykorzystaniem ulic Kaplicznej i Wiślanej (bez konieczności budowy nowej konstrukcji nad linią kolejową).

W ostatnich latach zrealizowanych został szereg innych zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych wzdłuż ul. Fordońskiej. Doświetlone zostały przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą J. Brzechwy, przy ul.  Magazynowej, zakładach zbożowych (wszystkie Stary Fordon) i przy ul. Gajowej (Bartodzieje). Sygnalizacja świetlna dobudowana została natomiast na wysokości ul. S. Niewiteckiego w Brdyujściu.