logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zdolna młodzież nagrodzona
W tym roku stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymało dziesięciu absolwentów bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych (obecnie studenci I roku). Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Bydgoszczy odbyła się w piątek (17 listopada) w Ratuszu.


Stypendia przyznawane są w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Program Stypendialny ma zachęcić bydgoską młodzież do podjęcia studiów
w Bydgoszczy na kierunkach, których ukończenie daje możliwość podjęcia pracy i związania się zawodowo z miastem. Stypendia są kierowane do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z siedzibą w Bydgoszczy, na stałe zameldowanych w naszym mieście, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym wynik, co najmniej 60% pkt oraz podjęli naukę w Bydgoszczy, w roku zdania matury na studiach stacjonarnych, na uczelniach publicznych i niepublicznych, na wskazanych w Uchwale Rady Miasta kierunkach. Spośród tegorocznych stypendystów dziewięć osób studiuje na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jedna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Kierunki objęte Programem Stypendialnym to: informatyka, informatyka stosowana, mechatronika, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, budownictwo, fizyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, przetwórstwo tworzyw sztucznych, wzornictwo, architektura, energetyka, transport, elektrotechnika. Program obejmuje absolwentów szkół nie tylko publicznych, ale również niepublicznych. Stypendyści otrzymują w roku akademickim miesięczne stypendium w  wysokości 500 zł.