logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zdobywamy fundusze na szybką i punktualną komunikację
17 milionów złotych dofinansowania zapewniła sobie Bydgoszcz na nowe buspasy. Podpisane zostały już umowy na wsparcie projektów związanych z zaprojektowaniem i budową wydzielonych pasów ruchu dla autobusów na Wałach Jagiellońskich, Kolbego i Gdańskiej. Dzięki nim pojazdy komunikacji miejskiej będą kursować szybciej i punktualniej.


Bydgoszcz na budowę nowoczesnej infrastruktury preferującej transport zbiorowy zagwarantowała 25 mln złotych. Dzięki stabilnej  sytuacji finansowej jeszcze przed przyznaniem dofinansowania ogłoszone zostały przetargi na prace projektowe i budowę trzech buspasów.
- Skuteczne pozyskiwanie  środków unijnych pozwala nam realizować Bydgoszczy coraz większą liczbę inwestycji – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Uruchomiliśmy już pakiety zadań związanych z termomodernizacją szkół, budową nowych arterii i rewitalizacją zabytkowych  obiektów. Wkrótce rozpoczniemy prace budowlane przy buspasach. Dzięki tym inwestycjom i zakupom nowoczesnego taboru stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno dla inwestorów i nowych mieszkańców.
 
Nowe jezdnie dla autobusów:

•    Buspas na ul. Kolbego znacznie ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni od ul Kormoranów do Grunwaldzkiej.  Na całym odcinku powstać ma dodatkowy pas ruchu przeznaczony dla autobusów. Poza tym koncepcja zakłada korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych. Wartość tego zadania szacowana jest na 12 mln zł. Zdobyte dofinansowanie to 8,3 mln zł.
•    Buspasy na ul. Gdańskiej powstaną od wiaduktu nad torami do pętli autobusowej w Myślęcinku. Ułatwia przejazd autobusom linii nr 52,65,93 i 94, szczególnie w czasie dużych imprez organizowanych w Myślęcinku. Elementem zadania jest też rondo u zbiegu z ulicą Rekreacyjną. Wartość tego zadania szacowana jest na około 10 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 6,6 mln zł.
•    Buspas na Wałach Jagiellońskich wytyczony będzie od Nowego do Zbożowego Rynku . Skorzystają z niego pasażerowie podróżujący liniami nr 51,52,55,56,58,59 i 60. Wybrany został już wykonawca tego zadania kosztującego 3,5 mln zł. Kwota dofinansowania to 2,1 mln zł.

Duże inwestycje – kolejne buspasy
•    Rozbudowa ulic Kujawskiej oraz Grunwaldzkiej również została połączona z budową buspasów. Trwa wybór wykonawców realizujących oba zadania.
•    Projektanci pracują też nad koncepcją rozbudowy ul. Nakielskiej, która na odcinku od Łochowskiej do wiaduktu również ma wzbogacić się o jezdnie dla autobusów i przystanki wiedeńskie. 

Buspasy w liczbach:
•    Łączna długość 3 nowych buspasów – 4 km
•    Szacowany koszt –25 mln zł
•    Wartość dofinansowania UE – 17 mln zł
•    Liczba istniejących buspasów  – 11 ulic