logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zasadzimy tysiąc drzew przy bydgoskich ulicach
Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe łączymy z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów. W tym roku szpalery drzew ozdobią między innymi ulice Chemiczną, Smukalską i Jeździecką. Zieloną rewolucję przejdą tereny w Starym Fordonie i obszar przy budowanych mostach nad Brdą. Na zielone inwestycje miasto w tegorocznym budżecie zabezpieczyło około 50 mln zł.


Najwięcej drzew i krzewów w Bydgoszczy sadzonych jest przy okazji dużych inwestycji drogowych. Tylko wzdłuż bydgoskich ulic dosadzonych w tym roku dosadzonych zostanie około 1000 drzew i krzewów.

Zielony raj między ścieżką i Wisłą

W tym roku zakończy się między innymi  rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie. Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów zasadzonych zostanie łącznie ponad 130 drzew. Wśród nich znajdą się między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i głogi. Na skarpach zasadzonych zostanie kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin. Powstaną skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.

Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządzone zostaną także łąki kwietne. Zainstalowanych zostanie też szereg tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego terenu należącego do europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000”. W trakcie prac szczególną ochroną zostały objęte drzewa pomniki przyrody. Cześć roślin objętych ochroną został na początkowym etapie prac przesadzona na nowe stanowiska np. arcydzięgiel litwor. Wiosną zainstalowane zostaną też obiekty, które pomogą chronić zwierzęta zamieszkujące nadwiślański pas. W projekcie zagospodarowania terenu uwzględniliśmy budki dla nietoperzy, trzmieli, pryzmy kamieni stanowiące schronienie dla płazów, skupiska pni drzew dla owadów. Na terenie wytyczona zostanie specjalna ścieżka dydaktyczna.

Rowerowe ścieżki ze szpalerami drzew

Rozbudowa ulicy Smukalskiej o ścieżkę rowerową pomiędzy Piaskami i Smukałą wiązała się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu. W nowym pasie drogowym zlecamy również dosadzenie 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów. Ulicę zdobić maja przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych. Drzewa zdobić maja między innymi okolice parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętli na Piaskach, skrzyżowania z ulicą Agrestową i pętlę w Smukale. Krzewy pomogą między innymi zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni.  Krzewy tawuły  tworzyć będą kolorowe skupiska między innymi w rejonie pętli w Smukale.Wiosną ruszamy też z sadzeniem drzewa wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chemicznej. Pas pomiędzy jezdnią i ścieżką wypełni 17 egzemplarzy dorodnych sosen o wysokości co najmniej 1,5 metra. 15 drzew i 100 krzewów wkrótce wypełni też otoczenie nowego parkingu przy ul. Goszczyńskiego.

Kapitalną zmianę przejdzie też ulica Jeździecka otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Wraz z kończącą się budową drogi rowerowej przy sprzyjającej pogodzie wykonawca rozpocznie sadzenie 318 drzew. Po obu stronach rowerowej trasy dosadzonych zostanie również kilkaset krzewów. Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

Mosty i skrzyżowania otoczy elegancka zieleń

Budowę nowych mostów nad Brdą również połączyliśmy z nowymi nasadzeniami. Obejmują one łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.  Najwięcej nasadzeń realizowanych będzie po obu stronach nowego mostu. Najbliżej Brdy po stronie Bartodziejów pojawią się między innymi skupiska wierzb, olchy i wiązów szypułkowych. Ulicę Kazimierza Wielkiego po stronie Kapuścisk  zacienią docelowo szpalery klonów i brzóz. Drzewa wypełnia także wyspy dzielące jezdnie ulicy Łęczyckiej przy skrzyżowaniu z Fordońską. Tam sadzone będą przede wszystkim ozdobne jabłonie i świerki serbskie. Ozdobne jabłonie zdominują również pasy zieleni w pobliżu Wyższej Szkoły Bankowej. W wielu miejscach dosadzone zostaną też krzewy. Kolorowe żywopłoty utworzą między innymi berberysy i jaśminowce sadzone pomiędzy ulicą Toruńską i osiedlem Łuczniczki.

Ambitne cele, duże wydatki

W tym roku środki z budżetu miasta (około 45 mln zł) zabezpieczone zostały również na zadania związane z pracami przy zieleni na Wyspie Młyńskiej, dosadzenie drzew nad Kanałem Bydgoskim, rewitalizację placu Kościeleckich czy urządzenie skweru na Wyżynach.  Więcej informacji o planowanych zadaniach na ten rok znajduje się TUTAJ. Dużo zielonych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku w pełnej krasie będzie można podziwiać wraz z nadejściem tegorocznej wiosny. W poprzednim sezonie udało się między innymi zrewitalizować skwer prof. J. Kałużnego, zazielenić parking przy schronisku na Osowej Górze, a na Wzgórzu Wolności przy ul. Karpackiej dzięki BBO powstał duży sensoryczny ogród.

Ważne liczby:

 

  • 361 drzew przy budowie nowych mostów
  • 318 drzew wzdłuż drogi rowerowej na ul. Jeździeckiej
  • 130 drzew wzdłuż rozbudowanej ulicy Smukalskiej
  • 130 drzew w rewitalizowanym Starym Fordonie