logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zabytkowa nekropolia pod okiem kamer
Zlecamy kolejne praca na cmentarzu Starofarnym. Zabytkowa nekropolia zostanie objęta miejskim monitoringiem. W tej części miasta zainstalowanych zostanie6 nowych kamer. Kończy się również budowa kolumbarium.


Nekropolia na Okolu ma ponad 200 lat. Monitoring ma wzmocnić ochronę komunalnego cmentarza, który znów jest miejscem pochówku bydgoszczan. Przygotowana koncepcja rozbudowy zakłada stworzenie  nowych punktów monitoringu. Łącznie zainstalowane zostaną 4 kamery stałopozycyjne i 2 obrotowe. Kolejny istniejący punkt od strony ul. Nakielskiej, który również obejmuje już część cmentarza zostanie rozbudowany i unowocześniony. Ze względu na zabytkowy charakter nekropolii kamery instalowane będą na stylowych słupach (w formie pastorałów) i ukryte w ciemnych kloszach. Prace będą nadzorowane przez konserwatora zabytków.

Obecnie rozstrzygane jest  postępowanie, który wyłonić ma wykonawcę prac projektowo-budowlanych. Zajmą one po podpisaniu umowy około 5 miesięcy. Po zakończeniu zadania instalacja objęta będzie 3-letnią gwarancją.

W wakacje zakończy się natomiast rozbudowa cmentarza o kolumbarium. Pomiędzy przęsłami muru w zachodniej części cmentarza powstaje 189 kwater na pochówki prochów. Cmentarz wyposażony jest też w estetyczną wiatę śmietnikową dostosowaną do ceglanych ogrodzeń. Te prace kosztują  około 380 tysięcy złotych.

W poprzednich latach zrealizowano szereg innych prac związanych z rewitalizacja zabytkowej nekropolii. Wykonywane były prace pielęgnacyjne przy drzewach, utwardzono główne alejki, odrestaurowano część grobowców. W rewitalizacji pomagają nie tylko środki z budżetu miasta, ale także zbierane w trakcie kwest.

Cmentarz powstał na początku XIX wieku. W 1808 roku miasto zakupiło teren pomiędzy obecną ulicą Grunwaldzka i Kanałem Bydgoskim i przekazało parafii farnej. Trzy lata później wydano zakaz pochówków na cmentarzach przykościelnych. Teren na początku XIX wieku znajdował się poza granicami miasta. Znalazł się w nich ponownie w 1877 roku, kiedy część Okola włączono do Bydgoszczy. Cmentarz uznano za zapełniony już na początku XX. wieku. Dokonywano jednak pochówków w grobach rodzinnych i w miejscu najstarszych grobów. Oficjalnie nekropolia została zamknięta dopiero w 1964 roku. W latach 80. część cmentarza został zajęta pod rozbudowę ul. Grunwaldzkiej i węzła Grunwaldzkiego. W 1985 cmentarz trafił pod Zarząd Miasta. Cmentarz ponownie otwarto w 1994 roku. Dzięki nowym pochówkom oraz rewitalizacji udało się zatrzymać dewastację nekropolii.

Na cmentarzu znajdują się grobowce o wartości historycznej m. in.: groby żołnierzy francuskich, poległych w wojnie prusko – francuskiej w 1870 – 1871 r.; mogiła zasłużonego bydgoszczanina Teofila Magdzińskiego oraz kaplica cmentarna zamordowanych w 1939 r. mieszkańców miasta. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1864 roku.