logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Z zaangażowaniem wspierają seniorów
Prezydent Rafał Bruski spotkał się dziś (16 lutego) z wolontariuszami Korpusu Wsparcia Seniorów. Dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu, osoby starsze w potrzebie otrzymują wsparcie i pomoc.


Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” funkcjonuje w Bydgoszczy od 2022 roku i polega na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Wdrażały go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Do realizacji zaangażowano 14 wolontariuszy, w tym jedną osobę niepełnoletnią, która udzielała pomocy wraz ze swoim opiekunem oraz 24 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

- Empatia, wzajemne zrozumienie i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka – to wartości tak bardzo dziś potrzebne i warte pielęgnowania. Nie trzeba jednak przypominać o tym osobom, która zdecydowały się bezinteresownie poświęcić swój czas seniorom potrzebującym codziennej pomocy, chwili uwagi, czasem po prostu serdecznej rozmowy. Najprostsze potrzeby nie gasną przecież z wiekiem. Bardzo dziękuję za Państwa udział w bydgoskiej edycji „Korpusu Wsparcia Seniorów” w 2022 rok – programu który nie tylko niesie wymierną pomoc, ale także popularyzuje ideę wolontariatu. Wobec planów kontynuacji projektu, dziękuję także za znaczący wkład w rozwijanie najlepszych praktyk, związanych z adekwatnym i racjonalnym wsparciem, udzielanym starszym i samotnym osobom – mówił podczas spotkania w ratuszu prezydent Rafał Bruski.Zgłoszenia przyjmowane były za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii i bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej. Ostatecznie w 2022 roku wsparciem objęto 13 środowisk, w tym 14 osób.

Świadczone usługi wolontariacie w ramach programu odbywały się cyklicznie i miały charakter systematycznego wsparcia, które polegało w szczególności na:

  • wspólnym wychodzeniu na zakupy, zaopatrzeniu seniora w artykuły pierwszej potrzeby, w tym, środki czystości i higieny, żywność
  • wspólnych spacerach, w tym również wyprowadzaniu psa
  • towarzyszeniu seniorowi w placówkach służby zdrowia
  • współtowarzyszeniu - wspólne rozmowy
  • wspólnym przygotowywaniu posiłków
  • drobnych pracach porządkowych, w tym wynoszeniu śmieci

Podstawą przystąpienia do programu była Uchwała LVI/1152/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Miasta Bydgoszcz programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Korpus Wsparcia Seniorów jest dofinansowywany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Warto wiedzieć:

Po wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 roku Bydgoszcz jako jedno z pierwszych miast w Polsce zorganizowała akcję „Zakupy dla seniora”, dzięki której osoby starsze i z niepełnosprawnościami otrzymywały pomoc w zakresie dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków. Więcej można przeczytać tutaj: https://www.bydgoszcz.pl/koronawirus/tresc/zrobimy-zakupy-seniorom/