logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wykonawca prac na wiadukcie na Wyżynach wybrany
W środę (14 kwietnia) wybrany został wykonawca prac odpowiedzialny za gruntowną modernizację wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego na al. Jana Pawła II. Za prace budowlane odpowiadać będzie spółka Mostostal Kielce, która ich wartość wyceniła na ponad 22 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z droga rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Termin prac został skoordynowany z rozbudową ul. Kujawskiej.


Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego  wiaduktu. By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po  zakończeniu prac na ul. Kujawskiej. W dwuetapowym postępowaniu przetargowym z aukcją elektroniczna najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Kielce. Prace pochłoną ponad 22 mln zł. Nowy wiadukt, jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny już zimą tego roku. Całość prac zakończyć się do połowy przyszłego roku. Podpisanie umowy planowane jest w najbliższych dniach. Na przełomie kwietnia i maja wykonawcy przekazany zostanie plac budowy, by mógł jak najszybciej rozpocząć prace.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego obiektu i budowę w tym miejscu nowego wiaduktu. W ramach zadania powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.

W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian, czyli na dotychczasowych zasadach.

Historia wiaduktów

Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m został wybudowany w roku 1978, a remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pod koniec roku 2020 cały obiekt musiał zostać dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem.

Inwestycja w liczbach:

  • 112 m to długość północnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
  • 22,37 mln zł to wartość zleconych prac budowlanych
  • 13 mln zł kosztowała modernizacja południowego wiaduktu w latach 2016-17
  • 10 lat gwarancji udzieli firma Mostostal Kielce SA
  • 4 metry różnicy pomiędzy poziomem jezdni al. Jana Pawła II i ulicą Wojska Polskiego