logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wygodny parking i zielony skwer na Jachciach
Przygotowujemy się do realizacji kolejnych inwestycji na Jachcicach. Wybieramy wykonawcę miejsc parkingowych przy ul. Czołgistów. W rejonie biblioteki i przychodni powstanie też rekreacyjny skwer i mały plac zabaw. Te zadania zrealizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


W pierwszej kolejności zależy nam na przebudowie fragmentu ul. Czołgistów. Zgodnie z przygotowanym projektem po południowej stronie w rejonie apteki i biblioteki powstanie kilka miejsc parkingowych i chodnik ułatwiający dojście do tych obiektów. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy tego zadania.

Po zakończeniu tego przedsięwzięcia zależy nam na zagospodarowaniu przyległego terenu zielonego. Zbudowany zostanie rekreacyjny skwer z ławkami i nowymi nasadzeniami. Dodatkowo planujemy też w tej części Jachcic ulokować niewielki plac zabaw.

Wszystkie zadania realizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomysły związane z inwestycjami wokół ul. Czołgistów zgłosili mieszkańcy i w trakcie głosowania zdobyły one największą liczbę głosów.

W ostatnich latach na Jachicach zrealizowaliśmy wiele innych miejskich inwestycji w tym m.in. termomodernizację przedszkola przy ul. Niecałej, przebudowę boiska przy szkole na ul. Średniej, budowę nowej biblioteki przy ul. Czołgistów i remont ul. Saperów. Na Jachicach planowana jest również budowa kładki łączącej to osiedle z Czyżkówkiem.Warto wiedzieć

Zgłoszone przez mieszkańców projekty w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mogą zostać teraz ocenione przez samych bydgoszczan. Do 10 września czekamy na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Weryfikacja obywatelska prowadzona jest za pomocą formularza na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO. W październiku tego roku odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w przyszłym roku.