logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

WybieraMY najważniejsze inwestycje. Rozbudowa trasy WZ i przebudowa ul. Nakielskiej
Do 21 maja trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wskazują kolejność realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta w kolejnych latach. Wśród 15 propozycji znalazły się dwa duże zadania drogowe: rozbudowa trasy WZ oraz przebudowa ul. Nakielskiej. Zapraszamy we wtorek 27 kwietnia o godz. 16.30 na spotkanie on-line poświęcone tym przedsięwzięciom. Inwestycje typujemy na www.bydgoszcz.pl/wybieraMY.


Z myślą o rozbudowie trasy WZ w ostatnich latach przygotowana została wielowariantowa koncepcja rozbudowy najważniejszej arterii łączącej szereg osiedli we wschodniej, centralnej i zachodniej części Bydgoszczy. Poddaliśmy je konsultacjom społecznym co pozwoliło na wybór najlepszych rozwiązań. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej uzyskał również decyzje środowiskową – ważny dokument wskazujący jak realizować tę inwestycje w sposób najmniej ingerujący w środowisko. 

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską. Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km. Budowana będzie etapami. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja około 1,5 kilometrowego odcinka pomiędzy Gdańską i Wyszyńskiego. Koszt rozbudowy całej trasy może być zbliżony nawet do miliarda złotych.  Stąd inwestycja na pewno będzie realizowana etapami.

Wariant wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami zakłada oprócz dobudowania drugiej jezdni między innymi budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Przewiduje się budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesy.

Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ i ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.

Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne.

Nakielska z buspasami

Plan przebudowy ul. Nakielskiej zakłada poszerzenie jezdni na odcinku od Bronikowskiego do ul. Lisiej  do czterech pasów. W praktyce będzie ona dwupasmowa, z dwoma wewnętrznymi buspasami, z których także będzie możliwość skrętu w lewo. Pasażerowie czekający na autobus będą korzystać z przystanków wiedeńskich, znajdujących się na niewielkim podniesieniu jezdni do poziomu chodnika. System zamontowany w autobusie zatrzymującym się na przystanku będzie współgrał z sygnalizacją świetlną na pobliskich ulicach. Po obu stronach remontowanej drogi zostaną poprowadzone chodnik i ścieżka rowerowa. Na połączeniu  ulic Bronikowskiego i Nakielskiej powstanie rondo spiralne. Taki sposób przebudowy ulicy zyskał najwięcej pozytywnych opinii. Nie wiąże się on z dużymi wyburzeniami i będzie bardzo korzystny dla osób podróżujących komunikacją publiczną i rowerzystów. Ostateczna wersja zyskała też pozytywne opinie stowarzyszeń wspierających rozwój transportu publicznego oraz infrastruktury dla pieszych. Bardzo dużo uwag dotyczyło też konieczności rozszerzenia opracowania o część ulicy pomiędzy wiaduktem i ulicą Nasypową. Zostały one również uwzględnione. W obrębie skrzyżowania z ul. Nasypową zaplanowano dodatkowe pasy ruchu, bezpieczne przejścia dla pieszych i drogi rowerowe. Wymusi to również przebudowę sąsiedniego torowiska tramwajowego i pętli Wilczak. Koncepcja uwzględnia również zlokalizowanie po zachodniej stronie wiaduktu kolejowego parkingu P+R (Parkuj i Jedź) i skomunikowanie go z pętlą tramwajową.

Kompletną dokumentacją wraz koncepcją odwodnienia terenu oraz  z decyzją środowiskową miasto powinno dysponować do końca bieżącego roku. Szacowany koszt przebudowy ulicy na odcinku od Nasypowej do Lisiej szacowany jest na około 150 mln zł. Inwestycja znacznie ułatwi komunikacje między centrum i osiedlami: Wilczak, Jary, Miedzyń, Prądy oraz z węzłem Bydgoszcz Miedzyń na obwodnicy Bydgoszczy.

Dowiedz się więcej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rozbudowy trasy WZ i przebudowy ul. Nakielskiej odbędzie się we wtorek 27 kwietnia o godz. 16.30. W spotkaniu, w formule online, weźmie udział zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz Rowoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy Patryk Gulcz oraz przewodniczący RO Wilczak-Jary Jarosław Cholewczyński. Już teraz zapraszamy do wysyłania pytań na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl.

Spotkanie online na: www.facebook.pl/bydgoszczpl - 27.04 (wtorek), godz. 16.30.

Jak zagłosować?

Ograniczenie środków dla samorządów przez rząd oraz dodatkowe wydatki związane z sytuacją epidemiczną oznaczają dużo zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym wszystkich dużych miast, również Bydgoszczy. Chcemy wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze.
 
Konsultacje trwają do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY. Spośród 15 propozycji możemy wybrać maksymalnie 3 inwestycje. Wypełnioną kartę konsultacyjną można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).
 
Lista wszystkich inwestycji TUTAJ.
Relacja z dotychczasowych spotkań online: https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/2021/03/spotkania-online-wybieramy.html