logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wspólnie zbudujemy kolejną ulicę na Miedzyniu
Trwają przygotowania do budowy ul. Przemyskiej na Miedzyniu. Inwestycję zleca stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu „25/75”. Dzięki inicjatywom lokalnym w tej części miasta wybudowano kilka innych ulic.


Ulica Przemyska zapewni obsługę komunikacyjną przyległych zabudowań szeregowych znajdujących się pomiędzy ulicami Żywiecką i Polanicką. Jezdnia  na długości 100 metrów zostanie wybrukowana betonową kostką podobnie jak przyległy chodnik. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje i odwodnienie z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania. Prace budowlane po zawarciu umowy potrwają około 4 miesięcy. Firmy zainteresowane realizacją zamówienia ze szczegółowymi warunkami mogą zapoznać się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/720133. Termin składania ofert wyznaczono na 9 lutego.

Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 20 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (80 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz. Wcześniej na Miedzyniu-Prądach zrealizowano kilkanaście podobnych zadań. W ostatnich latach prace były prowadzone na ulicach Nefrytowej oraz Cytrusowej. Przygotowywane do realizacji są kolejne zadania związane z utwardzeniem m.in. ulic Krzywej i Podnóże.

Program „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania), mogą liczyć na realizację inwestycji w danym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. We współpracy z mieszkańcami Bydgoszczy zrealizowanych zostało już ponad 60 zadań.  

Zadzwoń lub  napisz!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:

Więcej informacji o Programie „25/75” i realizowanych zadaniach znajduje się również TUTAJ.