logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wkrótce przebudowa kolejnych czterech ulic
Ogłoszony został przetarg na przebudowę kolejnych czterech ulic. Twardą nawierzchnię zyskają: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna i Piaski. Inwestycje będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na początku przyszłego roku. W ciągu najbliższych 5 lat na "gruntówki" miasto zabezpieczyło ponad 100 mln zł.


Ulice będą modernizowane  w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów. Były one przyznawane na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak liczba mieszkańców, występowanie obiektów użyteczności publicznej, zagrożenie zalaniem, ważność w układzie transportowym, czy rok włączenia w granice miasta. W ten sposób do realizacji trafiły m.in. 4 ulice, na które właśnie ogłoszono przetarg na prace projektowe i budowlane. O wyborze najkorzystniejszych ofert decydować będą cena, doświadczenie projektantów, długość gwarancji oraz termin gwarancji.  Wszystkie prace projektowe i budowlane zakończą się najpóźniej wiosną przyszłego roku.  Warto podkreślić, że koncepcje były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

Botaniczna – Pieszojezdnia z miejscami do parkowania

Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej liczącej 715 metrówzakłada wybudowanie ciągu pieszojezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe.

Jeżynowa – Bezpieczne rozwiązania

Projekt przebudowy ul. Jeżynowej przewiduje wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych progów zwalniających na odcinkach międzywęzłowych. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy liczącej długość 622 metry.

Sanatoryjna – sporo  miejsc do parkowania

Podobne rozwiązanie jak na Jeżynowej przyjęli specjaliści , którzy przygotowali  koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy i wokół niej zaprojektowano ponad 60 miejsc postojowych, najwięcej w rejonie kościoła, na fragmencie ul. Wycieczkowej. Długość  ulicy Sanatoryjnej  to 1538 metrów.

Piaski – asfaltowa nawierzchnia

Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciagu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia. Na wniosek mieszkańców zaprojektowano na najwęższych odcinkach miejsca do mijania się pojazdów. Ul. Piaski jest  najdłuższą ulicą gruntową, przebudowywaną ze środków miasta. Liczy ona ponad 2530 metrów.

Część ulic gotowa, kolejne w przygotowaniu

W oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych w ubiegłym roku oddane do użytku zostały ulice Siedlecka (południowa część), Świekatowska, Ptasia i Pingwinowa. Zlecone zostały też prace na Gawroniej, Pijarów, Siedleckiej (część północna), Byszewskiej Osadzie i Leszczyna. Wkrótce ogłoszony zostanie też przetarg na ulice: Podleśna, Kapliczną, Łubinową i Siewną. W ciągu najbliższych 5 lat wydamy ponad 100 mln zł na przebudowę "gruntówek".