logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Więcej zieleni między blokami
Trwają zaawansowane prace przy zagospodarowaniu kolejnych terenów rekreacyjnych na dużych bydgoskich osiedlach. Na Wyżynach powstaje skwer Małej Łąki, na Kapuściskach park kieszonkowy Na Glinkach doposażamy tereny rekreacyjne wokół toru dla rolkarzy. Wszystkie zadania do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Do 6 czerwca czekamy na pomysły zadań do nowej edycji tego programu.


Na Wyżynach trwa urządzenie nowego zielonego terenu na Wyżynach. Pomiędzy nowymi blokami przy ulicy Glinki, basenem i domami jednorodzinnymi powstaje skwer z nowymi drzewami i ścieżkami. Docelowo cały teren zamieni się w estetyczny park.

Inwestycja wybrana w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim nazwana została przez autora pomysłu Skwerem „Małej Łąki”. Miejsce na nową zieleń znajduje się pomiędzy ulicami Bohaterów Kragujewca, Białostocką i Glinki. W pierwszym etapie wykonane są prace przy części edukacyjnej ze skwerem małej łąki. Dominować mają na nim rośliny iglaste, które sprzyjają oczyszczaniu powietrza ze smogu. Poza tym powstaną mineralne ścieżki oraz chodnik łączący zagospodarowany skwer z dojściem do bloków od strony zachodniej. Prace budowlane kosztują 642 tysiące złotych. W kolejnych edycjach BBO możliwa jest realizacja  kolejnych etapów związanych między innymi z urządzeniem strefy rekreacyjnej (z placem do street workoutu i wybiegiem dla psów) oraz budową kolejnych odcinków ścieżek pieszo-spacerowych. Docelowy cały park zajmie powierzchnię prawie 2 hektarów.

Na Kapuściskach, przy Szkole Podstawowej nr 46, powstaje natomiast atrakcyjnie wyposażony park kieszonkowy. Opracowany wcześniej projekt zakłada gruntowną modernizację placu przy podstawówce. Znajduje się on pomiędzy budynkiem szkoły i sięgaczem ul. Zdrowotnej. Zajmuje powierzchnię około 3 tysięcy metrów kwadratowych. Zakres prac obejmuje między innymi:

  • wykonanie nowych trawników
  • prace agrotechniczne przy istniejących nasadzeniach
  • dosadzenie 10 klonów
  • dodanie elementów żywej architektury (np. tunelu z wikliny z istniejących drzewek i krzewów
  • uzupełnienie elementów małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci, stół do tenisa stołowego, słupki do zawieszenia siatki
  • ustawienie zadaszonej wiaty  
  • budowę ścieżek
  • stworzenie ogródka z grządki w skrzyniach
  • montaż nowego ogrodzenia

Koncepcja kieszonkowego parku uwzględnia również rezerwę terenu pod przyszłe miasteczko ruchu rowerowego. Inwestycja kosztuje ponad 380 tysięcy złotych.

Zmienia się także otoczenie toru rolkarsko-rowerowego na osiedlu Glinki-Rupienica. Przy polanie powstaje nowa scena plenerowa - podest sceniczny, który będzie służył osiedlowym wydarzeniom. Trwa też budowa chodnika - wejścia od strony ulicy Gniewkowskiej. Dostawimy tam również ławki. Te prace kosztują 118 tysięcy złotych.

Warto wiedzieć:

Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2023 roku 16 mln zł. Do 6 czerwca trwa zgłaszanie pomysłów do kolejnej edycji programu. Najprościej zrobić to korzystając z formularza on-line.