logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wiadukt wkrótce przejezdny
Jeszcze przed wakacjami kierowcy skorzystają z nowego północnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego. Wykonawca układa już kolejne warstwy nawierzchni. Nowy obiekt będzie wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań i dostosowany do ruchu rowerowego.


Wykonana została już cała płyta pomostu, dylatacje i odwodnienie obiektu. Ułożono też krawężniki oraz nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego.  Trwa  zabezpieczenie  obiektu od spodu, a z kostki brukowej budowane są chodniki stanowiące dojście do obiektu. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace przy układaniu nawierzchni na jezdni. Wykonawca planuje ich zakończenie przy sprzyjającej pogodzie jeszcze w tym miesiącu. Pozwoli to z początkiem czerwca zapewnić przejezdność nowego wiaduktu, któremu od kilku miesięcy patronuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Na ścieżce rowerowej zastosowano nowość jaką jest fibrobeton, który zmniejsza ryzyko uszkodzenia nawierzchni na obiektach inżynierskich. Wykonana została też nawierzchnia na dojeździe do obiektu od strony kładki. Prace trwają nad budową zjazdu z obiektu w kierunku szpitala. Montowane są też balustrady. Na koniec wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

Warto podkreślić, że na wiadukcie zastosowano też nowoczesną dylatację (konstrukcyjne szczeliny zapewniające sprawną pracę konstrukcji), która ograniczy hałas o około 40%. Oprawy oświetlające ciągi pieszo-rowerowe pojawią się na filarach i będą oświetlać je z bocznej strony, co ograniczy ryzyko dewastacji. Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Inwestycja w liczbach

  • 112 m to długość wiaduktu w ciągu
  • 22,37 mln zł to wartość zleconych prac budowlanych
  • 13 mln zł kosztowała modernizacja południowego wiaduktu w latach 2016-17
  • 10 lat gwarancji