logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ważna firma stawia na rozwój w BPPT
Trwa rozbudowa firmy Metalko. Przy ul. B. Raczkowskiego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technicznego powstaje budynek socjalno-biurowy.Firma specjalizuje się między innymi w produkcji i serwisie aparatury procesowej chemicznej, petrochemicznej i papierniczej.


Spółka Metalko w Bydgoszczy wytwarza różnego rodzaju aparaturę oraz świadczy usługi dla odbiorców krajowych i zagranicznych między innymi dla odbiorców z  Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, USA i Chin. Wyspecjalizowała się między innymi w produkcji i remontach: zbiorników, wymienników ciepła, aparatów kolumnowych, reaktorów, mieszalników, filtrów, przenośników i podajników oraz wielu innych konstrukcji spawanych z materiałów takich jak stale węglowe, kotłowe, kwasoodporne, duplex, sanicro, stopy niklu (inconel), hastelloy oraz tytan. Świadczy poza tym usługi: obróbki skrawaniem,  produkcji części zamiennych, napraw i serwisowania maszyn wirowych, diagnostyki drganiowej maszyn i urządzeń wirujących, osiowania laserowego zespołów napędowych, gumowania aparatury, elementów instalacji rurociągach,  urządzeń przemysłowych, środków transportu drogowego         i kolejowego, zbiorników, reaktorów i innych urządzeniach według indywidualnych uzgodnień, wykonawstwa zabezpieczeń antykorozyjnych.  90% produkcji spółki trafia na eksport. Spółka zatrudnia około 200 pracowników. W strukturach firmy funkcjonują zakład budowy aparatury, zakład antykorozyjny oraz zakład maszyn wirowych.

Obecnie trwa rozbudowa Zakładu Budowy Aparatury o budynek socjalno-biurowy. Na powierzchni 1290 metrów kwadratowych powstaną m.in. pomieszczenia biurowe, socjalne, stołówka, toaleta oraz warsztat. Dwukondygnacyjny obiekt powstaje obok zbudowanej 5 lat temu hali produkcyjno-magazynowej przy ul. B. Raczkowskiego. Prace zakończą się w połowie roku. Firma planuje również rozbudowę Zakładu Antykorozyjnego o halę produkcyjną o powierzchni około 270 metrów kwadratowych.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora Aktualnie powierzchnia inwestycyjna to 55 hektarów. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Park to także około 6000 m2 powierzchni biurowej i ponad 7500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej hal. Swoją działalność na terenie BPPT prowadzi 170 firm, które zatrudniają około 5000 osób.