logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Warszawska z kolejną odnowioną kamienicą
Kończy się remont kamienicy przy ul. Warszawskiej 19. Budynek zdobi przestrzeń oczyszczoną czerwoną cegłą i odnowionym detalem.


Budynek powstał pod koniec XIX wieku na planie zbliżonym do prostokąta. Środkowa część 3-kondygnacyjnej kamienicy zaakcentowana jest delikatnym ryzalitem. Portal wejściowy jest ujęty w pilastry (płaskie filary). W południowej części kamienicy ulokowano przejazd bramny. Elewacja zdobiona jest gzymsami, obramieniami okien i boniowaniem na wysokości parteru. Na górnych kondygnacjach dominuje czerwona cegła.

W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, a kamienicą zarządza spółka ADM. Remont kosztuje 135 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest w najbliższych dniach.

Wcześniej w tej części miasta zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji. Wyremontowana została nawierzchnia ulicy oraz chodników. Odrestaurowany został również mur otaczający zabytkowe zabudowania jednostki wojskowej. Parafia ewangelicko-augsburska zrewitalizowała natomiast przyległy do ul. Warszawskiej plac Zbawiciela. Parafia planuje również rekonstrukcję charakterystycznej wieży swojej świątyni. Planowane są kolejne inwestycje związane z poprawą estetyki ważnego ciągu łączącego dworzec z ulicą Gdańską. Wkrótce ruszy pierwszy etap prac związany z wymianą nawierzchni chodnika na odcinku od Gdańskiej do Pomorskiej.

Plan zabudowy tej części Bydgoszczy z ulicą Warszawska powstał w 1852 roku. Był związany z uruchomieniem rok wcześniej pierwszej linii kolejowej i budową dworca kolejowego. Wytyczono wówczas zachowaną do dziś siatkę ulic z placem Piastowskim – pełniącym funkcję targową oraz parkową.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy. Od kilku lat przy prezydencie działa Społeczna Rada ds. Estetyki Miasta, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i interwencje podejmuje również plastyk miasta.