logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Unijne miliony na policyjny gmach
Dzięki unijnemu dofinansowaniu wyremontowany i rozbudowany zostanie 100-letni gmach dawnego sierocińca przy ul. Chodkiewicza 32. Obiekty ma służyć policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.


Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac związanych między innymi z kompleksowa  termomodernizacją obiektu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej, modernizacji instalacji grzewczej, wentylacji i elektrycznej. W gmachu zastosowane zostanie też oświetlenie energooszczędne. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 16,8 mln zł.  Na realizację zadania Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozpoczęcie prac planowane  jest jesienią tego roku, a  zakończenie na grudzień 2019 roku.

Budynek przy ul. Chodkiewicza 32 pochodzi z 1914 roku. Został zbudowany  z przeznaczeniem na dom sierot. W 1920 roku nieruchomość została przejęta przez gminę Bydgoszcz. Nadal prowadzony był tam sierociniec. W czasie wojny mieścił się tam niemiecki szpital wojskowy. Od 1965 roku budynek był użytkowany przez funkcjonariuszy milicji, a następnie policji. Obecnie zarządza nim  KWP, która wcześniej zleciła przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do remontu. Została  ona pozytywnie uzgodniony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pod koniec ubiegłego roku wydane zostało też pozwolenie budowę obejmujące przebudowę budynku frontowego KMP w Bydgoszczy oraz przebudowę i rozbudowę oficyny na potrzeby Centrum Dowodzenia Policji wraz z budową   wolnostojącego masztu i infrastruktury technicznej.  Projekt opracowało pracownia architektoniczna, która wcześniej przygotowała dokumentację budowanego lodowiska.
Projekt przygotowany na zlecenie KWP w Bydgoszczy wpisuje się w działania rewitalizacyjne  podejmowane przez miasto. W ubiegłym roku zmodernizowana została ulica Chodkiewicza na odcinku od Sułkowskiego do Wyszyńskiego. W ramach tej inwestycji zmodernizowano torowisko i jezdnie, a wzdłuż ulicy zbudowano drogę rowerową, nowe chodniki i stylowe oświetlenie.  Zadanie kosztowało 23 mln zł.

Inwestycja w liczbach:
- Szacunkowa wartość – 16,84 mln zł
- Dofinansowanie UE – 6.45 mln zł
- Termin realizacji 2017-2019
- Rok powstania obiektu - 1914

Wiz. TBiARCHITEKCI