logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Umowa na ścieżki wzdłuż Kanału Bydgoskiego podpisana
Dziś (22 grudnia) podpisana została umowa na budowę nowych ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów Kanału Bydgoskiego pomiędzy Osową Górą i Flisami, a także po stronie Miedzynia. To duży ponadosiedlowy projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Wcześniej nad brzegami kanału zrealizowano szereg innych zadań. W przygotowaniu są kolejne.


Zakres prac obejmuje budowę odcinków ścieżek o mineralnej nawierzchni po obu stronach Kanału Bydgoskiego. Po stronie północnej powstanie nowy fragment ścieżki o długości około 500 metrów od parku (na wysokości ul. Wodnej) do ul. Mińskiej (na wysokości posesji nr 90).  Z kolei po stronie Miedzynia zbudowany zostanie ponad 700-metrowy odcinek ścieżki pomiędzy ulicami Krośnieńską i Plażową. Sąsiedni odcinek pomiędzy Świdnicką i Krośnieńską powstał w poprzednich latach. W ten sposób powstanie wygodna trasa pieszo-rowerowa o długości około 1 kilometra wzdłuż południowego brzegu Kanału Bydgoskiego. Nowe alejki mają zapewnić bezpieczniejszy przejazd rowerzystom i zachęcać do odpoczynku nad brzegiem Kanału Bydgoskiego. Inwestycja obejmuje również stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej.

Najkorzystniejszą umowę w powtórzonym przetargu złożyło  Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka. Firma wyceniła wartość prac budowlanych na obu brzegach Kanału Bydgoskiego na kwotę 1,79 mln zł. Prace zajmą około roku. Będą objęte 5-letnia gwarancją.

Wcześniej opracowano dokumentację, która w przyszłości pozwoli zlecić prace także przy kolejnych odcinkach ścieżek (do ul. Kruszyńskiej na Flisach i od ul. Świdnickiej do Polanickiej na Miedzyniu). Rosnące ceny spowodowały konieczność ograniczenia zakresu prac zlecanych w tym roku właśnie o te dwa odcinki. Na coraz trudniejszą sytuację po rządowych cięciach w finansowaniu polskich samorządów przy rosnących cenach realizacji inwestycji zwracał uwagę podczas briefingu zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – Drożyzna i inflacja to największe zagrożenia dla Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – akcentował wiceprezydent.

W spotkaniu podsumowującym zakres zlecanych prac nad Kanałem Bydgoskim wzięli udział również Dariusz Smól, projektodawca ponadosiedlowego zadania zgłoszonego w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim oraz kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz.

Warto podkreślić, że w tym roku zleciliśmy również przygotowanie dokumentacji, która pozwoli zrewitalizować odcinek bulwaru nad Kanałem pomiędzy ulicą Plażową i Bronikowskiego oraz doposażyć w elementy rekreacyjne fragment pomiędzy ulicami Polanicką i posesją nr 119. Równocześnie nad Starym Kanałem Bydgoskim na osiedlach Okole i Wilczak przygotowujemy szereg innych prac związanych z rewitalizacją tych terenów. Więcej informacji o tych działaniach znajduje się w tekście „Moc rewitalizacji na 250. Urodziny Kanału Bydgoskiego”.Łącznie na wszystkie zadania związane z zagospodarowaniem brzegów Kanału Bydgoskiego miasto przeznacza aktualnie około 10,5 mln zł.

Inwestycja w liczbach:

  • Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej na Flisach - 3 m
  • Szerokość ścieżki pieszej na Miedzyniu - 1,8m
  • Wartość  inwestycji (projekt + budowa)– 1,88 mln zł