logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulicę Gdańską ozdobią kolejne odrestaurowane kamienice
Trwają przygotowania do remontu kamienicy przy ul. Gdańskiej 148. Wcześniej wzdłuż reprezentacyjnego traktu odrestaurowanych zostało wiele innych wartościowych budynków. Wkrótce zlecone zostaną kolejne konserwatorskie prace.


Kamienica z nr 148 stojąca vis a vis koszarowego kompleksu została wzniesiona prawdopodobnie w pierwszej dekadzie XX wieku na planie zbliżonym do prostokąta. W okresie międzywojennym dobudowano oficynę. Trzykondygnacyjny budynek z nieużytkowym poddaszem pełni funkcję mieszkalną. Elewację frontową zdobią między innymi oryginalne dwuskrzydłowe wrota z naświetlem łukowym, które zostały już wcześniej wyremontowane. Wokół okien zachowały się opaski, a parter od wyższych kondygnacji rozdziela gzyms.  Projekt zakłada między innymi docieplenie budynku wraz z oficyną, remont elewacji frontowej oraz częściową wymianę stolarki. Obecnie trwa przetarg, który wyłonić ma wykonawcę prac budowlanych. Po podpisaniu umowy zajmą one  około 4 miesięcy.

Wcześniej rozpoczął się remont sąsiedniego niewielkiego budynku z nr 146.Rusztowania stanęły również przy niewielkiej kamienicy z nr 74.

Trwają również przygotowania do remontu zabytkowej kamienicy z nr 96 bliżej skrzyżowania z ul. K. Chodkiewicza.  Ten neorenesansowy  budynek to dzieło jednego z najbardziej utalentowanych bydgoskich architektów – Józefa Święcickiego. Wzniesiono ją w latach 1891-92. W jej renowacji pomóc ma miejska dotacja z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków. Więcej informacji o tej kamienicy znajduje się w tekście „Dbamy o zabytki – kolejne elewacje do remontu".

Szereg budynków już po remoncie

Wcześniej przy ul. Gdańskiej wypiękniało wiele innych obiektów. Między innymi narożna kamienica z nr 113 przy skrzyżowaniu z ul. Chocimską oraz z nr 127 z charakterystycznymi dwoma ryzalitami zwieńczonymi dwoma strzelistymi szczytami. Miejskie dotacje konserwatorskie wsparły w ubiegłym roku remonty dachów i stolarek okiennych w budynkach z numerami 28, 33 i 93. W poprzednich latach odnowiono również elewację wielu innych historycznych gmachów w tym m.in. Muzeum Okręgowego i pałacyku w Lesie Gdańskim. W tym roku rozpoczęły się natomiast  prace pracę przy gmachu Galerii Miejskiej bwa. Po wybudowaniu nowej infrastruktury kanalizacyjnej rozpoczniemy również rewitalizację placu Wolności.

Architektura w najlepszym wydaniu

Ulicę Gdańską wytyczono dopiero w latach 20. XIX. Początkowo ulica odgrywała głównie rolę komunikacyjną, jednak w II połowie XIX wieku zmieniła się w reprezentacyjny trakt, „wizytówkę miasta”, centrum handlu i rozrywki, gdzie koncentrowało się życie rozrastającej się Bydgoszczy. Ponad 90 procent zabudowy ul. Gdańskiej pochodzi sprzed 1920 roku.  Z tego połowa została wzniesiona bądź przebudowana w latach 1890–1914 – czasach, kiedy powstawała w Bydgoszczy najbogatsza architektura historyzująca, ze detalami i zdobieniami nawiązującymi do sztuki renesansu, manieryzmu i baroku, a następnie secesji i wczesnego modernizmu. Na Gdańskiej swoje dzieła zostawili najwybitniejsi bydgoscy, a także berlińscy architekci.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.