logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Szuwarowa zyska twardą nawierzchnię
Trwa przetarg na budowę ul. Szuwarowej na Osowej Górze. Inwestycję zleca stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu „25/75”. Dzięki inicjatywom lokalnym w tej części miasta wybudowano kilka innych ulic.


Ulica Szuwarowa zapewni obsługę komunikacyjną przyległych zabudowań szeregowych. Po budowie otrzyma charakter drogi bez przejazdu – wjazd i wyjazd możliwy będzie tylko od strony ul. Halibutowej. Nawierzchnia zostanie wybrukowana betonową kostką podobnie jak przyległe chodniki. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje, odwodnienie. Obecnie trwa przetarg na wykonanie prac budowlanych. O wyborze najlepszej oferty zadecyduje cena i gwarancja. Prace budowlane i odbiory po zawarciu umowy zajmą około 3 miesięcy.
Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 15 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (85 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej), mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

Podmioty zainteresowane pracami budowlanym na  ul. Szuwarowej  mogą składać oferty do 18 września. Dokumentacja jest dostępna na stronie http://szuwarowa.bydgoszcz.pl/przetargi/

Na Osowej Górze w oparciu o ten program zbudowano już 8 ulic, m.in. Certową, Lipieniową, Ciernikową, Delfinową, Krabową , Dorszową, Ziębią i Leszczową. Przygotowywane są kolejne inwestycje do realizacji w oparciu o ten program.

Warto podkreślić, że w oparciu o inicjatywy lokalne drogi mogą być utwardzane również z wykorzystaniem płyt ażurowych. W pilotażowym programie finansowanym przez miasto uzyskano bardzo dobre wyniki dla nowych dróg. Koszty ich budowy są przy tym o ponad połowę niższe. Teraz  mogą ją wykorzystywać również stowarzyszenia mieszkańców. Warunkiem do zaprojektowania zadania w tej technologii są dobre parametry przepuszczalności gruntu oraz brak ciężkiego ruchu.

Zadzwoń lub  napisz!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:

  • tel. 52 58 58 721, 52 58 58 329 lub 52 58 58 829
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl