logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Podleśna zyska twardą nawierzchnię
Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie ulicy Podleśnej. Ułatwi ona dojazd do dużej części osiedla Glinki oraz zlokalizowanych w tej części miasta firm. Inwestycję realizujemy w oparciu o wieloletni program budowy dróg osiedlowych.


Wcześniej sfinalizowaliśmy prace nad koncepcją. Zakłada ona budowę jednojezdniopwej ulicy z wydzielonymi obustronnymi chodnikami, lokalnymi parkingami i zjazdami na posesje. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz energooszczędne oświetlenie. Przyległy teren zagospodarowany zostanie zielenią. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych decyzji do budowy planowane jest wstępnie  pod koniec przyszłego roku.

Inwestycja jest uzupełnieniem wcześniejszych zadań zrealizowanych na tym osiedlu w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Glinki-Rupienica. Dwa lata temu oddaliśmy do użytku zmodernizowaną ulice Wąbrzeską, która umożliwiła dojazd do ulicy Cmentarnej również od strony węzła „Lotnisko”. Wcześniej zbudowane zostały ulice Cmentarna i Dobrzyńska, które pozwoliły w ten obszar skierować komunikację miejską.

Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych jest uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy program utwardzania ulic gruntowych. Po konsultacjach ze społecznościami lokalnymi oraz radami osiedli został on w tym roku zaktualizowany. Uproszczone zostały kryteria wyboru. Nowy pakiet zadań do realizacji  został wybrany na podstawie takich parametrów  jak:  

  • gęstość zaludnienia
  • ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta  (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
  • wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na realizację programu w latach 2016-22 zabezpieczono 131 mln zł. Co roku na budowę ulic osiedlowych gwarantowanych jest nie mniej niż 17 mln zł. Środki, których nie można wykorzystać w danym roku przechodzą na następny.