logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Piękna wypięknieje
Modernistyczna kamienica przy ul. Pięknej 27 na Szwederowie doczeka się zasłużonego remontu. Prawie 90-letni budynek sąsiadujący z Doliną Pięciu Stawów nie będzie już kontrastował z nową zabudową, która powstała po obu jego stronach.


Kamienica powstała na planie prostokąta w latach 30. XX wieku. Dwupiętrowy, podpiwniczony  budynek pełni funkcję mieszkaniową. Na parterze funkcjonuje też jeden lokal usługowy. We frontowej elewacji zastosowano duże okna, które dobrze doświetlają pomieszczenia od strony zachodniej. W północnej części, nieznacznie wysuniętej umieszczono przejazd bramny na zaplecze posesji.

Obecnie spółka ADM ogłosiła przetarg na wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu od strony frontowej i podwórza. Oprócz docieplenia ścian zaplanowano wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonana zostanie także izolacja przeciwwilgociowa. Elewacja utrzymana będzie w beżowo-szarej kolorystyce. Po podpisaniu umowy z wykonawcą prace zajmą około 4 miesięcy. Remont pozwoli ujednolić całą pierzeję, którą kamienica tworzy wraz z nowszymi sąsiednimi budynkami wzniesionymi kilkanaście lat temu. W ostatnich latach po wschodniej stronie ulicy Pięknej powstała też nowa zabudowa mieszkaniowa pomiędzy ulicami Orlą i Kossaka. Zrewitalizowany został też teren przyległy do stawu.

Docelowo po zachodniej stronie istniejącej jezdni ulicy  Pięknej planowana jest budowa linii tramwajowej, która połączy rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim. W pierwszym etapie tej dużej inwestycji, która była przedmiotem konsultacji społecznych powstanie odcinek torowiska wzdłuż ulicy Solskiego, zakończony pętlą w rejonie ul. Bielickiej.  Więcej informacji o przygotowaniach do tego zadania znajduje się w tekście „Zielone torowisko na Szwederowie – wybieramy projektanta”.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.