logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Magdzińskiego w trakcie pozytywnych zmian
Ulica T. Magdzińskiego staje się jednym z najgwarniejszych bydgoskich deptaków. Remontowane są kolejne kamienice, a właściciele lokali podnoszą estetykę przestrzeni. Poprawa wizerunku ulicy to proces, w który zaangażował się m.in. menadżer Starego Miasta. Ulica zyska na atrakcyjności jeszcze bardziej po otwarciu hali targowej.


W trakcie remontu jest między innymi masywna kamienica na rogu z ul. Podwale. Rusztowania odsłoniły już frontową część budynku od strony ul. T. Magdzińskiego. Kamienica z 1873 roku zyskała nową kolorystykę. W trakcie prac pieczołowicie odrestaurowano sztukaterię, m.in. charakterystyczne płaskorzeźby. Wystrój kamienicy łączy przede wszystkim style neobarokowe i neorenesansowe. Obecnie prace są kontynuowane od strony ul. Podwale.

Od czasu pandemii, mimo trudnego dla gastronomii roku, znacznie poprawił się standard wielu letnich ogródków przy ul. Magdzińskiego. Wszystkie muszą przejść akceptację Plastyka Miasta oraz  ZDMIKP.  Porządkowane są szyldy reklamowe (m.in. pierwsze malowane reklamy), pojawiają się pierwsze markizy, które były kiedyś charakterystycznym elementem krajobrazu miasta. Kolejni właściciele budynków przygotowują się do remontów. W ubiegłym roku odbyła się też akcja Magdzińskiego FEST, która oprócz ciekawej oferty dla bydgoszczan zintegrowała właścicieli punktów działających przy tej ulicy. W ostatnich latach, w trakcie rewitalizacji Starego Rynku i przyległych ulic, zadbaliśmy również o ograniczenie ruchu i stałe podświetlenie deptaka. Ulica zyska na atrakcyjności po otwarciu hali targowej, gdzie wprowadzonych zostanie przez wybranego operatora szereg nowych funkcji. Więcej informacji o zmianach w tym gmachu znajduje się TUTAJ.

Nową zabudowę docelowo zyska teren po dawnych straganach przy skrzyżowaniu z ulicą Przy Zamczysku. Poprawa wizerunku ważnej staromiejskiej ulicy jest  konsekwentnie wspierane przez miasto. Zapisy wyznaczające kierunek zmian zostały ujęte m.in. w tegorocznej uchwale o parku kulturowym i zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 roku. Mając na uwadze trudną sytuację branży gastronomicznej prezydent Rafała Bruski utrzymał w tym roku preferencyjne stawki za ogródki letnie dla restauratorów ze Starego Miasta. Szereg inicjatyw podejmuje menadżer Starego Miasta, a także prywatni przedsiębiorcy.