logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ul. Smukalska. Jedna trzecia prac zrealizowana. Raport nr 6
Firma Strabag zrealizowała już ponad 30 % prac przy przebudowie ul. Smukalskiej. Dobra pogoda pozwoliła rozpocząć też porządkowanie pasa drogowego po stronie wschodniej i przygotowanie terenu pod trawniki. Intensywne prace trwają przy konstrukcji zachodniej części jezdni.


Do tej pory na odcinku blisko 1,5 km wykonana została nawierzchnia jezdni wschodniej ul.Smukalskiej. Natomiast na odcinku 500 metrów ułożona została nawierzchnia na całej szerokości jezdni. Na tych odcinkach do wykonania pozostanie już tylko ułożenie warstwy ścieralnej. W ostatnim tygodniu wykonawca dokonał rozbiórki nawierzchni jezdni zachodniej i przystąpił do budowy nowej. Na około 400m odcinku wykonana została już warstwa podbudowy pomocniczej. Na pozostałych odcinkach Wykonawca prowadzi dalsze prace związane z budową konstrukcji jezdni oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Dodatkowo na kilku odcinakach wykonane zostało humusowanie terenu, czyli ułożenie warstwy urodzajnej ziemi m.in. pod trawniki. Postępujące prace wiążą się z tymczasowym ograniczeniem wjazdu na ulice dochodzące do Smukalskiej. Więcej informacji o aktualnej organizacji ruchu znajduje się na stronie ZDMiKP.

Przebudowa ulicy Smukalskiej obejmuje 3-kilometrowy odcinek od ul. Błądzimskiej na Piaskach aż do ul. Rajskiej w Smukałę. W ramach inwestycji modernizowana jest też pętla autobusowa oraz  oświetlenie. Cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego. Na całym odcinku ul. Smukalska zyska nową drogę rowerową biegnącą przez malowniczą część Bydgoszczy położona na  lewym brzegu Brdy, graniczącą z lasem. Tę część inwestycji realizujemy z unijnym wsparciem.

Inwestycja w liczbach:

  • Koszt prac budowlanych na ul. Smukalskiej  - 25,5 mln zł.
  • Długość nowej drogi rowerowej – 2,8 km
  • Wartość inwestycji przy rowerowej infrastrukturze - 5,1 mln zł
  • Unijne dofinansowanie na drogę rowerową - 1,7 mln zł