logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ul. Smukalska. Droga rowerowa z unijnym wsparciem. Raport nr 5
Również zimą kontynuowane są prace przy gruntownej przebudowie ul. Smukalskiej. W środę (12 marca) wykonawca przełoży ruch na wschodnią część jezdni, na której ułożono już część nowych nawierzchni. Wraz z ulicą powstaje nowa droga rowerowa, która połączy Piaski i Smukałę. Przy budowie wykorzystujemy unijne dofinansowanie.


Przebudowa ulicy Smukalskiej obejmuje 3-kilometrowy odcinek od ul. Błądzimskiej na Piaskach aż do ul. Rajskiej w Smukałę. W ramach inwestycji modernizowana jest też pętla autobusowa oraz  oświetlenie. Cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Część ulicy już z nową nawierzchnią

Większość prac po stronie wschodniej została już wykonana. Na odcinku blisko 1,5 km wykonano nawierzchnię jezdni wschodniej ul. Smukalskiej. Na kolejnym półkilometrowym fragmencie ułożono nawierzchnię na całej szerokości jezdni. Na tych odcinkach do wykonania pozostanie już tylko ułożenie warstwy ścieralnej. Wcześniej wykonawca wybudował kanalizację deszczową oraz zrealizował szereg prac ziemnych.

W związku z kolejnym etapem prac w środę wprowadzone zostaną zmiany na ul. Smukalskiej. Ruch pojazdów zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię a dodatkowo na jego fragmencie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Nadal zamknięty będzie wlot ulicy Smętowskiej. Przy sprzyjającej pogodzie wykonawca rozpocznie rozbiórkę nawierzchni jezdni zachodniej a następnie przebudowę infrastruktury podziemnej.

Droga rowerowa wzdłuż lasu

Warto podkreślić, że na całym odcinku ul. Smukalska zyska nową drogę rowerową biegnącą przez malowniczą część Bydgoszczy położona na  lewym brzegu Brdy, graniczącą z lasem. Tę część inwestycji realizujemy z unijnym wsparciem. Zdobyliśmy na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie prawie 1,7 mln zł.  Nawierzchnia rowerowej drogi  wykonana zostanie w technologii bitumicznej. Na etapie prac projektowych uwzględnionych zostało wiele uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.  Trasa stanie się kolejnym szlakiem rowerowym dla osób podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się m.in. z duktem leśnym biegnącym do Myślęcinka oraz ze ścieżką rowerową wybudowaną w poprzednich latach w wąwozie ul. Smukalskiej.

Inwestycja w liczbach:

  • Koszt prac budowlanych na ul. Smukalskiej  - 25,5 mln zł.
  • Długość nowej drogi rowerowej – 2,8 km
  • Wartość inwestycji przy rowerowej infrastrukturze - 5,1 mln zł
  • Unijne dofinansowanie na drogę rowerową - 1,7 mln zł