logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa S5. Wiadukty i mosty na Poznań w budowie. Raport nr 33
Kierowcy korzystają już z obwodnicy Bydgoszczy. Kolejnym odcinkiem ekspresowej drogi, którym pojedziemy jeszcze w tym roku ma być dwujezdniowa trasa od węzła Bydgoszcz Błonie do Szubina. Mimo zimowego okresu trwają tam zaawansowane prace.


Odcinek drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie i Szubin Północ  ma długość 9,7 km. Znacznie ułatwi on podróże na trasie Bydgoszcz-Poznań. Wzmocni też spójność obszaru Metropolii Bydgoszcz. Wykonawca zrealizował już jedną trzecią prac. Najbardziej zaawansowane są prace pomiędzy Rynarzewem i Szubinem, gdzie powstały nasypy, wykonano cześć jezdni, zaawansowane prace są prowadzone przy obiektach inżynierskich.

W ostatnich dniach realizowane były między innymi prace związane z montażem dźwigarów na węźle w Rynarzewie oraz betonowaniem ścian zaplecznych mostu nad Kanałem Noteckim.

Więcej prac wykonawca musi realizować w obrębie miejscowości Kruszyn Krajeński. Konieczne jest tam wzmocnienie gruntu betonowymi kolumnami.  Cała trasa ma być przejezdna jeszcze w tym roku.

Odcinek północny trasy S5 od węzła Bydgoszcz Północ w kierunku Nowych Marz ma być ukończony w 2022 roku. Z końcem grudnia udostępniona została natomiast obwodnica Bydgoszczy. Więcej informacji o tej części inwestycji znajduje się w Raporcie nr 32.Z unijnym wsparciem

Budowa całej trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim pochłonie około 3,4 mld zł. Inwestycja jest realizowana przy potężnym dofinansowaniu unijnym. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na ten cel trafiło prawie 1,8 mld zł.