logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa S5. W lipcu przełożą ruch na nową jezdnię. Raport nr 35
Wiosenna pogoda sprzyja drogowcom budującym trasę ekspresową S5 na odcinkach od obwodnicy Bydgoszczy w kierunku Szubina i Świecia. Zmiany w organizacji ruchu pozwolą rozpocząć szereg nowych prac na węźle Rynarzewo. Kontynuowane są prace przy rozbudowie węzła Bydgoszcz Północ.


Z początkiem kwietnia otwarto przejazd pod nowym wiaduktem powstającego węzła w Rynarzewie. Pozwoli to dokończyć prace przy nasypach i drogach dojazdowych do wiaduktu. Jednocześnie rozpoczynają się kolejne roboty ziemne przy łącznicach, które skomunikują trasę ekspresową ze starą „piątką” i dochodzącymi do niej drogami powiatowymi na Łabiszyn i Tur. Na styku łącznic i starej drogi krajowej powstaną ronda.

Na tym odcinku trasy rozpoczęły się też pierwsze prace związane z połączeniem istniejącego odcinka drogi ekspresowej w Kruszynie Krajeńskim z nowym odcinkiem trasy. Wykonawca prac zadeklarował na lipiec przełożenie ruchu na jezdnię w kierunku Poznania. W wakacje i jesienią kończone będą prace przy lewej jezdni (w kierunku Bydgoszczy) oraz przy węźle Rynarzewo.  Po przełożeniu ruchu na prawą jezdnię trasy S5 dokończone zostaną także wszystkie prace przy budowie jezdni lewej (w stronę Bydgoszczy).

Szereg prac realizowanych jest również na odcinku drogi ekspresowej od węzła Bydgoszcz Północ w stronę Świecia. W budowie jest również północna część dużego węzła drogowego. Pozwoli on spiąć w funkcjonalną  całość również inne drogi krzyżujące się ze starą drogą krajową nr 5. Do północnej części węzła będzie podłączona droga wojewódzka nr 244 w kierunku Strzelec Dolnych. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest w przyszłym roku.

W ubiegłym roku oddane zostały do użytku inne odcinki trasy ekspresowej, między innymi obwodnica. Równocześnie rozbudowano drogi komunikujące Bydgoszcz z  węzłami na obwodnicy miasta. Rozbudowana została ulica Grunwaldzka. Na przedłużeniu ulicy Szubińskiej otwarto natomiast turbinowe rondo.

Z unijnym wsparciem

Budowa całej trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim pochłonie około 3,4 mld zł. Inwestycja jest realizowana przez GDDKiA  przy potężnym dofinansowaniu unijnym. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na ten cel trafiło prawie 1,8 mld zł. Cała trasa w województwie kujawsko-pomorskim ma długość 129 kilometrów.