logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa S5. Tymczasowe rondo w drodze na Poznań. Raport nr 38
Kierowców czekają duże zmiany na budowanym odcinku trasy S5 pomiędzy węzłem Bydgoszcz Błonie i Szubinem. Ruch w Kruszynie Krajeńskim zostanie przełożony na nową jezdnię wschodnią (po stronie zlikwidowanej stacji benzynowej). W tym roku wykonawca ma udrożnić cały główny ciąg drogi ekspresowej o długości prawie 10 kilometrów.


Od strony węzła Bydgoszcz Błonie w Białych Błotach kierowcy pojadą nową jezdnią na odcinku od kładki do tymczasowego ronda w Kruszynie Krajeńskim. Tam zjadą z powrotem na jezdnię serwisową, którą przebiega obecnie droga krajowa nr 5. Na odcinku obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwi wykonawcy podjęcie prac na remontowanej jezdni prawej oraz dokończenia niezbędnych prac na drodze dojazdowej, co pozwoli na skomunikowanie terenów przyległych bez wprowadzania dodatkowych utrudnień związanych z podłączeniem tych obszarów z obecnym układem drogowym.

W najbliższych tygodniach wykonawca prowadzić ma intensywne prace zmierzające do uzyskania, jeszcze w tym roku, przejezdności głównego ciągu: budową ekranów akustycznych, osłon przeciwolśnieniowych, montażem tablic zmiennej treści, budową zjazdów i rond na węźle w Rynarzewie, zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. Nadal prowadzone są prace w branżach sanitarnej, telekomunikacyjnej czy elektrycznej.  Prace wykończeniowe będą prowadzone również w przyszłym roku.

Na półmetku są prace przy północnym odcinku drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Bydgoszcz Północ i Świeciem o długości 22 kilometrów. Kierowcy korzystają już na wybranych odcinkach z nowej jezdni. Powstają kolejne elementy węzłów drogowych. Ten kontrakt zgodnie z umową zakończyć ma się w przyszłym roku, podobnie jak budowa odcinka trasy S5 ze Świecia do węzła autostradowego w Nowych Marzach.

Warto wiedzieć

Budowa trasy S5 to uruchomiona w 2014 roku największa inwestycja drogowa  w regionie. Wzmocni potencjał Metropolii Bydgoszcz i regionu. Pochłonie około 3,4 mld zł. Inwestycja jest realizowana przez GDDKiA  przy potężnym dofinansowaniu unijnym. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na ten cel trafiło prawie 1,8 mld zł. Cała trasa w województwie kujawsko-pomorskim ma długość 129 kilometrów. Kierowcy korzystają już z odcinka od granicy województwa do Szubina oraz obwodnicy Bydgoszczy.