logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa S5. Rondo na Osowej Górze w budowie. Raport nr 25
Trwa budowa ronda turbinowego, które połączy rozbudowaną ulicę Grunwaldzką z drogami lokalnymi oraz dojazdem do węzła Bydgoszcz Zachód na trasie ekspresowej S5. Wykonywane są drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe.


Rondo na granicy Bydgoszczy i gminy Sicienko to rozwiązanie postulowane zarówno przez miasto jak i sąsiednią gminę. Na głównym kierunku będą funkcjonować dwa pasy ruchu. Dzięki temu ulica Grunwaldzka w sposób zapewniający dużą przepustowość pozwoli na dojazd do węzła Bydgoszcz Zachód na trasie S5 w Pawłówku. Obecnie zarówno na węźle jak i przy rondzie trwają zaawansowane prace budowlane.

Na przedłużeniu ulicy Grunwaldzkiej powstała nowa południowa jezdnia drogi krajowej nr 80. Widać również zarys ronda. Budowane są ciągi pieszo-rowerowe. Od ronda w kierunku Pawłówka i Osówca ruch rowerzystów będzie odbywał się po drogach serwisowych i lokalnych. W kolejnym etapie modernizowana będzie istniejąca jezdnia DK nr 80 (północna).


 
GDDKiA zakłada, że jeszcze w tym roku powinien być przejezdny brakujący odcinek zachodniej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie. Zaawansowanie prac na całym odcinku to 68,5 procent.
 
Po stronie Bydgoszczy kończy się natomiast budowa ulicy Grunwaldzkiej. Od 20 marca przejezdne są obie jezdnie od granicy miasta do ulicy Skośnej. Kontynuowane są jeszcze  roboty przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i zatokach autobusowych. Trwają ostatnie  nasadzenia krzewów oraz prowadzone są dalsze prace przy drogach dojazdowych i serwisowych. Po wymalowaniu oznakowania poziomego przy ul. Flisackiej, cały budowany odcinek ul. Grunwaldzkiej będzie można przejechać po dwóch jezdniach.