logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa S5. Parking na przerwę w podróży. Raport nr 27
Przy zachodniej obwodnicy Bydgoszczy trwają intensywne prace, które mają pozwolić na jej przejezdność jeszcze w tym roku. Jednym z jej elementów są miejsca obsługi podróżnych pomiędzy węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Zachód.


Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem wykonawcy prowadzą cały czas szereg prac przy budowie trasy S5, która będzie jednocześnie zachodnią obwodnicą miasta. W ostatnich tygodniach prace skupiały się m.in. na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon. Kluczowe dla uzyskania przejezdności całej trasy jest dokończenie robót na węźle Bydgoszcz Zachód oraz węźle Bydgoszcz Miedzyń.

Jednym z elementów inwestycji są również miejsca obsługi podróżnych (MOP). Na obwodnicy Bydgoszczy będą one zlokalizowane przy obu betonowych  jezdniach  w rejonie miejscowości Szczutki. Zgodnie z projektem będą one miały charakter wypoczynkowy (bez usług). Są one wyposażone w stanowiska postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe (m.in. wiaty, ławki, kosze na śmieci), sanitarne i oświetlenie. Prace przy miejscach obsługi podróżnych w Szczutkach są już bardzo zaawansowane. Wykonawca wykonuje zadaszenie i elewację budynków sanitarnych. Trwa montaż kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Zaawansowanie wszystkich robót na odcinku pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Opławiec  to ponad 72 procent. Budowa dwujezdniowej, bezkolizyjnej drogi z betonu kosztuje ponad 328 mln zł. Pozwoli ona wyprowadzić uciążliwy tranzyt nie tylko z obecnej drogi krajowej nr 5 (kierunek Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Trójmiasto). Centrum Bydgoszczy ominą również pojazdy poruszające się drogą krajową nr 25 (kierunek: Konin-Koszalin). Będzie sprzyjać to mniejszym natężeniom ruchu m.in. na ulicach Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Wałach Jagiellońskich i Kruszwickiej. Koszt budowy całej obwodnicy to ponad 700 mln zł. Inwestycja jest współfinansowane ze środków unijnych.