logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa S10. Pierwsze umowy z wykonawcami. Raport nr 3
Podpisane zostały pierwsze umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń. Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zaprojektuje i zbuduje odcinek Solec - Toruń Zachód, a Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor będzie odpowiedzialne za realizację odcinka Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Wartość obu umów to w sumie ponad 836 mln zł.


Droga ekspresowa S10 jest inwestycją priorytetową dla rozwoju Metropolii Bydgoszcz i całego regionu. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Jej budowa na odcinku Bydgoszcz-Toruń w latach 2017-20 została ujęta już w Programie Budowy Dróg Krajowych przyjętym w 2015 roku. O jak najszybsze skierowanie zadania do realizacji wielokrotnie apelowali parlamentarzyści regionu, prezydent Bydgoszczy, radni, mieszkańcy. Po wielu zmianach związanych z finansowaniem inwestycji harmonogram zakłada realizację prac w latach  2022-26. 50-kilometrowa trasa łącząca Bydgoszcz m.in. z autostradą A1 została podzielona na 4 odcinki. Wykonawcy przy każdym zadaniu odpowiadają za projekt i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a następnie prace budowlane.

S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości blisko 9 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, wybudowany węzeł Emilianowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zadanie obejmuje ponadto rozbudowę drogi krajowej nr 25. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka tej trasy na nową, ponad 5-kilometrową jezdnię z dwoma węzłami - Zielonka i Brzoza. Koszt prac projektowych i budowlanych w ramach tego kontraktu to blisko 411 mln zł. Na zakończenie inwestycji na drodze ekspresowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przewidziano 45 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W przypadku części zadania dotyczącego rozbudowy DK25 czas ten wynosi 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

S10 Solec - Toruń Zachód

Umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. W ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt, obejmujące nową drogę i sąsiadującą linię kolejową.
Planowany termin ukończenia inwestycji o wartości niespełna 426 mln zł to 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych).

Pozostałe odcinki

Wkrótce GDDKIA podpisze umowę na projekt i budowę S10 na 12-kilometrowym odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe. Będzie to możliwe dzięki pozytywnemu wynikowi kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku odcinka Emilianowo - Solec, o długości 8,6 km rozstrzygnięcie przetargu zostało zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej.