logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Technologiczne centrum w budowie
Gotowa jest już konstrukcja nowoczesnego centrum w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Trwają prace wykończeniowe. Inwestycja wesprze rozwój firm działających w Bydgoszczy. Zakończenie kolejnego dużego projektu inwestycyjnego o wartości ponad 27,5 mln zł planowane jest wiosną.


Inwestycja o wartości 27 mln zł realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ubiegłym roku powstała niezbędna dokumentacja, wiosną rozpoczęły się prace budowlane.

Zaawansowanie robót budowlanych przekracza już 70 procent. Wykonano posadzki, pokrycie dachu, montaż bram, wentylację, instalacje klimatyzacji, zamontowano większość urządzeń w serwerowni, rozdzielnie elektryczne, część osprzętu elektrycznego i teletechnicznego. Rozpoczęto tynkowanie ścian, montowane są ścianki działowe. Przed budynkiem trwają również prace nad drogami dojazdowymi.

W najbliższym czasie planowane są m.in. roboty wykończeniowe, przede wszystkim wewnątrz pomieszczeń oraz przy instalacjach elektrycznych i teletechnicznych. Dokończone zostaną drogi dojazdowe oraz budowa ogrodzenia.

Bydgoskie centrum technologiczne składać będzie się z 2 części. Równocześnie powstaje budynek  typu biurowego oraz hala. Wokół zespołu budynków powstaną  wewnętrzne drogi dojazdowe, place manewrowe dla pojazdów ciężarowych oraz miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych i ciężarowych. W budynku biurowym powierzchnia użytkowa to blisko 2000 metrów kwadratowych.  Będzie on przeznaczony  pod potrzeby różnych użytkowników, w związku z czym przewiduje się podział powierzchni poszczególnych kondygnacji na różne wielkości pomieszczeń, w zależności od potrzeb najemców. Hala będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni prawie 4 tysięcy metrów kwadratowych.

W nowych budynkach powstaną między innymi laboratoria i warsztaty typu „fab lab”. Mają one umożliwiać realizację własnych projektów i pomysłów firmom, które potrzebują do tego narzędzi, przestrzeni oraz wiedzy technicznej. Nowa przestrzeń umożliwi też lokowanie tak zwanych żywych laboratoriów (living labs). Ich idea opiera się na  współpracy różnych podmiotów (np. producentów) z użytkownikami, którzy inspirują proces i mogą stanowić jego siłę napędową. „Żywe Laboratorium” stwarza środowisko, w którym innowacje powstają w trakcie procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.

Ważne liczby:

  • Koszt budowy centrum : 27,5 mln zł
  • Dofinansowanie UE: 6,4 mln zł