logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Teatr Kameralny z oryginalną instalacją
Na frontowej ścianie Teatru Kameralnego można podziwiać już instalację artystyczną z efektem lustra. Nowy symbol Teatru był przedmiotem konkursu, w którym zwyciężyła Maria Jankowska z Bydgoszczy. Zmiany czekają też przestrzeń przed budynkiem.


nstalacja artystyczna została zaprojektowana w systemie modułowym tworząc płaskorzeźbę o wymiarach 8 x 3 m w układzie pionowym. Jest efektem konkursu, w którym zwyciężyła Maria Jankowska z Bydgoszczy. Instalację utworzy układ liter „T” oraz „K”. Każda z nich  wykonana jest w sposób niekompletny, częściowy, tworząc wraz ze swoim lustrzanym odbiciem całość znaku. Całość instalacji wykonana zostanie ze stali nierdzewnej wysoko polerowanej tworząc układ luster i załamań. Dzięki plastycznej trójwymiarowej formie, modernistyczny fronton budynku będzie chłonął otoczenie. W lustrach odbije się w ciekawy sposób między innymi  jeden z symboli miasta - zabytkowe spichrza, Brda oraz wkrótce, pięknie zrewitalizowany Rybi Rynek.  Projekt został także pozytywnie zaopiniowany przez miejskiego konserwatora zabytków oraz Radę ds. Estetyki Miasta.

Za prace odpowiada Studio Reklamy Euromet.eu z Lublina, z którą zawarta został umowa o wartości prawie 310 tysięcy złotych. Artystyczna instalacja powstała w zakładzie konstrukcyjnym wykonawcy. W Bydgoszczy zostanie przeprowadzony wyłącznie montaż na elewacji. Dziś (22 maja) wykonawca przejął plac budowy i zaczął przygotowania do założenia oryginalnego szyldu. Prace mają zakończyć się w ciągu najbliższych dni.

Zabytek znów tętni życiem

Rewitalizacja Teatru Kameralnego to jedna z bydgoskich inwestycji, która przywróciła  zdegradowane budynki mieszkańcom. Obejmowała on przystosowanie istniejących dawnych obiektów do pełnienia nowych funkcji kulturalno- edukacyjnych. W ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego (budynku zabytkowego rejestrowego oraz budynku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków) wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej. W efekcie tych prac powstał obiekt o powierzchni zabudowy ponad 1000 m2, częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. W przebudowanym i rozbudowanym budynku Teatru Kameralnego zlokalizowano m.in. salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 m2 i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Wartość inwestycji wyniosła niemal 34 mln zł.

Rybi Rynek czeka rewitalizacja

Trwają także przygotowania do ogłoszenia przetargu na przebudowę Rybiego Rynku wraz z ulicą Grodzką. Dzięki przebudowie będzie mógł on pełnić funkcje uzupełniające dla instytucji w pobliżu: Teatru Kameralnego, Muzeum Okręgowego oraz Barki Lemara. Stworzy to również możliwość uruchomienia gastronomii. Miasto zdobyło na ten cel dofinansowanie centralne.