logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Teatr Kameralny. Czas na elewacje
Po dociepleniu ścian gmachu Teatru Kameralnego wykonana zostanie nowa elewacja utrzymana w szaro-białej kolorystyce. Zaawansowane prace trwają wewnątrz obiektu.


Prace obecnie skupiają się przy dociepleniu całego budynku. Od strony hali targowej rozpoczęło się też wykonywanie elewacji. Na ścianach dominować ma kolor szary. W białej kolorystyce utrzymany będzie natomiast zabytkowy budynek przy ul. Grodzkiej 16, który ma pełnić rolę sali wielofunkcyjnej.

W trakcie obecnych prac okazało się, że część ścian została przebudowana i nie posiada szachulca, który dokumentują stare fotografie. Analizowana jest obecnie możliwość wykonania malowania lub atrapy, która pozwoli obiektowi nadać wygląd zbliżony do tego z początku XX wieku.

Biel zarezerwowano również dla odbudowanej części głównego gmachu na wysokości parteru od strony ul. Podwale. Warto podkreślić, że otwory okienne w tej części gmachu  zyskają też efektowną sztukaterię. W parapetach zainstalowana zostanie iluminacja, która sprawi, że budynek efektownie prezentować ma się również po zmroku.

We wnętrzach kontynuowane są prace tynkarskie  oraz związane z wyposażaniem obiektu w niezbędne instalacje. Obiekt został już zadaszony i wyposażony w stolarkę okienną.

W Teatrze Kameralnym funkcjonować będzie nowa miejska instytucja kultury, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny umożliwi też prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców.

Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026.  Roboty budowlane pochłoną około 27 mln złotych. Pomagają nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 12 mln zł.